Home / Nieuws / Onderhandelingen cao kraamzorg weer opgepakt

Onderhandelingen cao kraamzorg weer opgepakt

14 november 2023 – Vandaag heeft NU’91, samen met de andere bonden en Bo Geboortezorg om de tafel gezeten om de onderhandelingen voor een nieuwe cao kraamzorg weer op te pakken. Tijdens het gesprek werden de voorstellen van beide kanten toegelicht. Met die voorstellen geven de vakbonden en werkgevers aan welke thema’s zij in het bijzonder belangrijk vinden tijdens de onderhandelingen.

Voor NU’91 is het belangrijk dat partijen om de tafel zitten om te gaan onderhandelen. De cao kraamzorg is namelijk afgelopen op 30 juni 2023. In andere cao’s zijn al loonafspraken gemaakt. Kraamverzorgenden hebben er daarom meer dan ooit behoefte aan dat zij ook gecompenseerd worden voor de hoge inflatie van de afgelopen periode. In de afgelopen cao was afgesproken dat medewerkers per 1 februari 2023 een loonsverhoging van 2% zouden krijgen. Op 30 juni is daar 3% loonsverhoging bij gekomen. Met een schamele 5% werd de schade van de inflatie echter niet gerepareerd. Daarom zet NU’91 in op minimaal de inflatiecorrectie. Bovendien concludeert NU’91 dat mensen met dezelfde functiezwaarte in andere zorgcao’s tot wel 9% meer verdienen. Dat is volstrekt onacceptabel. NU’91 zet zich daarom de komende onderhandelingen keihard in om een loonsverhoging af te spreken die recht doet aan het harde werken van onze kraamverzorgenden.

Wachtdienstvergoeding

Daarnaast zet NU’91 tijdens de komende onderhandelingen ook in op andere belangrijke thema’s, zoals de wachtdienstvergoeding. Op dit moment is de vergoeding ondermaats en legt de wachtdienst een groot beslag op het privéleven. Om meer evenwicht aan te brengen in de verhouding werk-privé en kraamverzorgenden te belonen voor de uren die zij beschikbaar stellen, wil NU’91 dat de wachtdienst wordt gezien als een reguliere dienst met een daarbij behorende uurloon.

Veiligheid en scholing

NU’91 heeft ook voorstellen gedaan als het gaat om de veiligheid op de werkplek. Er moet een protocol komen om duidelijk te maken hoe er gehandeld dient te worden bij grensoverschrijdend gedrag. Hiermee worden werknemers beschermd. Dat protocol moet verplicht gesteld worden in de gehele kraamzorg. Tot slot heeft NU’91 voorstellen gedaan als het gaat om scholing, ontwikkeling en het generatiebeleid om de positie van de werknemers in de kraamzorg te verbeteren.

Vragen?

Maandag 20 november praten NU’91, de andere bonden en de werkgevers verder over de cao kraamzorg. Uiteraard houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Heb je nog vragen? Neem dan, als je lid bent, contact op met onze cao-onderhandelaar: Münire Manisa: m.manisa@nu91.nl

Bericht delen: