Home / Nieuws / Onderhandelingen cao ziekenhuizen zijn gestart

Onderhandelingen cao ziekenhuizen zijn gestart

Op 26 september heeft het eerste overleg over de nieuwe cao ziekenhuizen plaatsgevonden. NU’91, de andere vakbonden en de NVZ hebben tijdens deze eerste ronde hun belangrijkste uitgangspunten gedeeld. De onderhandelingen gaan op verzoek van de NVZ verder op 31 oktober.

Een van onze belangrijkste uitgangspunten is een apart hoofdstuk voor arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante beroepen. Dit is in lijn met onze doelstelling om één cao te realiseren voor onze doelgroep.

Loon

NU’91 wil dat in de nieuwe cao minimaal de inflatiecorrectie wordt opgenomen en dat loonachterstanden ongedaan worden gemaakt. Ook de reiskosten moeten omhoog. Parkeerkosten voor werk moeten te allen tijde vergoed worden.

Onregelmatige diensten

De onregelmatigheidstoeslag moet worden berekend over het uurloon. Verder willen we dat iedere werknemer zelf mag kiezen hoe bereikbaarheidsdiensten worden beloond: in geld of in tijd.

Vertraging

De NVZ heeft op hoofdlijnen de verschillende thema’s die zij belangrijk vinden benoemd. De brancheorganisatie gaf hierbij aan dat ze niet eerder dan 31 oktober de uitgewerkte voorstellen kunnen delen. NU’91 en andere bonden zijn teleurgesteld dat er nog geen concrete input vanuit de NVZ ligt. De bonden pleiten daarom gezamenlijk voor een heldere voorstellenbrief vanuit de NVZ, die invulling aan hun hoofdlijnen geeft. Wij hebben aangegeven dat we deze op korte termijn willen ontvangen.

Nieuwe onderhandelaren

Bij zowel de NVZ als de vakbonden zijn er nieuwe gezichten betrokken bij de onderhandelingen. Vanuit NU’91 is Bob van der Wal de nieuwe cao-onderhandelaar. Hij zal samen met Mark Froklage de stem van NU’91 vertegenwoordigen.

Jouw stem telt!

Op korte termijn zullen we onze concept-inzet met jullie delen. Deze is tot stand gekomen in samenwerking met onze klankbordgroep en een inventarisatie van vragen vanuit het juridisch loket. Volgende week volgt er een peiling voor al onze leden in de ziekenhuizen. We houden jullie op de hoogte!

Bericht delen: