Home / Nieuws / Onderhandelingsakkoord voor cao CIZ

Onderhandelingsakkoord voor cao CIZ

NU’91 heeft samen met de andere bonden en Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een onderhandelingsakkoord voor een nieuwe cao CIZ bereikt. De belangrijkste punten zijn een salarisverhoging van 8,5%, de toevoeging van uitlooptredes aan het loongebouw, een veiligheidsprotocol en uitbreiding van het bijzonder verlof. In dit artikel delen wij de belangrijkste punten met je.

Loonsverhoging

  • Vanaf 1-1-2024 wordt, met terugwerkende kracht, een loonsverhoging van 8,5% doorgevoerd. Deze verhoging werkt door in zowel de vakantietoeslag als in de eindejaarsuitkering. De pensioengrondslag wordt ook met terugwerkende kracht aangepast.
  • Daarnaast is afgesproken, ter overbrugging van de loonverschillen, om uitlooptredes toe te voegen aan het loongebouw. Deze aanpassing gaat in per 2024. Voor iemand die aan het maximum van de schaal zit, betekent dit concreet dat in de periodiekmaand de volgende stap wordt gemaakt. In het onderhandelingsakkoord vind je de tabel met het overzicht dat is gebaseerd op de bedragen van 2023.

Veiligheid

Vanuit NU’91 zetten we bij alle cao-onderhandelingen hard in op sociale veiligheid. Dit doen we met een reden: veiligheid is een belangrijke arbeidsvoorwaarde en alle zorgmedewerkers verdienen het om op een veilige manier te werken. In de vvt en de gehandicaptenzorg was het al gelukt om een protocol grensoverschrijdend gedrag als bijlage toe te voegen aan de cao. Dat doen we nu ook in de cao CIZ. Het protocol bevat in ieder geval de rechten en plichten van een medewerker in de situatie dat een incident zich heeft voorgedaan. Met dit protocol in de hand, kan de medewerker de organisatie bewegen alsnog de veiligheid te waarborgen op de werkvloer. Dit is een belangrijke mijlpaal, omdat onze leden achter de voordeur veel tegen kunnen komen. Het is van onmiskenbaar belang dat zij er zeker van zijn dat de veiligheid goed wordt geregeld.

Vitaliteit

De stuurgroep ‘Mijn Vitali-tijd’ wordt gevormd en opgestart. Deze groep bestaat uit een mix van vakbonden, hr, medewerkers en de or. Een klankbordgroep is onderdeel van deze stuurgroep. Meer informatie over deze stuurgroep volgt later. Het artikel bijzonder verlof wordt uitgebreid met de volgende verlofsoorten:

  • Ondertrouw: 1 dag
  • Huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract: 2 dagen
  • Bevalling bijwonen partner: 1 dag
  • Rouwverlof. Eerste graad: vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van uitvaart, met een minimum van 4 dagen. Tweede graad: 2 dagen
  • Verhuizing: 2 dagen.

Inclusief

  • Het artikel maatwerkverlof wordt opgenomen in de nieuwe cao. Bij maatwerkverlof wordt (gedeeltelijk) doorbetaald of onbetaald verlof opgenomen voor specifieke, persoonlijke situaties. Voorbeelden hiervan zijn rouwverlof, gendertransitieverlof, verlof bij overgangsklachten of IVF-behandelingen.
  • Het CIZ wil een inclusieve cultuur bevorderen en daarom ruimte bieden en een veilige werkomgeving zijn voor al deze verschillende mensen. Verschillend in achtergrond, leeftijd, gender, afkomst of karakter. Het CIZ verbindt zich aan inclusief werkgeverschap en doet zo goed mogelijk haar best om een werkgever voor iedereen te zijn.
  • Het (aanvullend) geboorteverlof wordt uitgebreid voor medewerkers die duurzaam de verzorging en opvoeding van een pasgeboren kind op zich genomen hebben (regenbooggezinnen).

Vragen?

Het akkoord wordt momenteel aan de leden van NU’91 voorgelegd. Ben je lid van NU’91 en heb je nog vragen over het onderhandelingsakkoord? Neem dan contact op met onze cao-onderhandelaar Hubert Vankan, via h.vankan@nu91.nl

Bericht delen: