Home / Nieuws / Onderhandelingsresultaat voor cao kraamzorg bereikt

Onderhandelingsresultaat voor cao kraamzorg bereikt

13 februari 2024 – Voor zorgprofessionals in de kraamzorg is vandaag een onderhandelingsresultaat bereikt. Dit gebeurde na diverse onderhandelingsrondes tussen NU’91, overige bonden en Bo Geboortezorg. De belangrijkste punten zijn een salarisverhoging van tien procent, de toevoeging van een veiligheidsprotocol en aandacht voor de problematiek die samenhangt met menstruatie en/of de overgang.

De salarisverhoging wordt gefaseerd doorgevoerd. Met terugwerkende kracht krijgen werknemers in de kraamzorg vanaf 1 januari een loonsverhoging van 3,5%. Op 1 april komt er nog eens 3,5% bij en in juni volgt de laatste verhoging van 3%. Deze salarisverhogingen gelden voor alle medewerkers in de zorg. Femke Merel van Kooten, voorzitter NU’91: “Dit resultaat is een goede eerste aanzet voor het wegwerken van de salarisachterstanden. Desondanks loopt het salaris nog altijd achter op de markt. Toch is deze tien procent voor dit jaar een stap in de goede richting. Onze leden gaven aan dat hier het belangrijkste knelpunt zat. Met dit resultaat komen we tegemoet aan hun wensen.”

Veilig werk

Een ander belangrijk punt is veiligheid. NU’91 heeft zich hiervoor hard ingezet. Van Kooten: “Veiligheid is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Iedere zorgprofessional moet op een veilige manier kunnen werken. Daarom is dit protocol over grensoverschrijdend gedrag toegevoegd als bijlage aan de cao. Hierdoor kan een medewerker de werkgever bewegen om veiligheid op de werkvloer te waarborgen.” Het protocol bevat rechten en plichten van de zorgprofessional als er zich een incident heeft voorgedaan.

Looptijd van een jaar

De looptijd van de cao bedraagt 1 jaar. Deze gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 juli 2023 en eindigt op 30 juni 2024. Het volledige onderhandelingsresultaat lees je hier. In de tussentijd blijft NU’91 samen met de andere bonden en Bo Geboortezorg in gesprek over hoe het werk in de kraamzorg moet worden ingericht. Dit voor het verbeteren en het behoud van een duurzame kraamzorg. Het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de NU’91-leden uit de kraamzorg. Zij hebben tot 27 februari de kans om hun stem te laten horen over dit resultaat.

Bericht delen: