Home / Nieuws / Onderhandelingsresultaat voor de cao umc een feit

Onderhandelingsresultaat voor de cao umc een feit

15 februari 2024 – Vandaag is een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao van de universitaire medische centra (umc). Dat gebeurde na diverse onderhandelingsrondes tussen NU’91, de andere bonden en de werkgevers (NFU). Belangrijke uitkomsten zijn onder andere een structurele loonsverhoging van 7%, vergoeding voor omkleedtijd en het per direct invoeren van een veiligheidsprotocol.

De salarisverhoging wordt gefaseerd doorgevoerd. Op 1 mei krijgen zorgprofessionals een loonsverhoging van 4%. Op 1 juli 2025 wordt het salaris nogmaals met 3% verhoogd. Daarnaast was de vergoeding voor omkleedtijd een belangrijke eis voor NU’91. In de nieuwe cao wordt die tijd vergoed met 80 euro bruto per maand op basis van volledige arbeidsduur. Femke Merel van Kooten, voorzitter NU’91: “Die vergoeding is een unicum. Tot nu toe moesten zorgprofessionals een half uur eerder in het ziekenhuis zijn om zich om te kleden, zonder dat daar een vergoeding tegenover stond.” Tot slot wordt met ingang van 1 oktober 2024 een reiskostenvergoeding ingevoerd. Deze is 18 cent per kilometer, met een maximum van 40 kilometer per enkele reis.

Per direct invoering veiligheidsprotocol 

Naast het salaris, was veiligheid een belangrijk onderwerp van gesprek voor NU’91. Daarom is afgesproken dat er per direct een veiligheidsprotocol wordt ingevoerd. Van Kooten: “NU’91 heeft zich hard ingezet voor dit punt. Het is een belangrijke arbeidsvoorwaarde dat iedere zorgprofessional op een veilige manier kan werken. Dit is extra belangrijk, omdat de umc-zorgprofessionals vaak te maken krijgen met agressie. We zijn blij dat deze cao nu een protocol bevat met de rechten en plichten van de zorgprofessional. We hopen dat er nu meer ruimte ontstaat om een melding te maken. Bovendien kan een werknemer op die manier de werkgever bewegen om de veiligheid op de werkvloer te waarborgen.”

Ledenraadpleging

De looptijd van de cao bedraagt 2 jaar. Deze gaat in op 1 januari 2024 en loopt tot 31 december 2025. Het volledige onderhandelingsresultaat wordt de komende weken voorgelegd aan de leden van NU’91. 

 

Bericht delen: