Oproep aan minister Kuipers: ‘Breng anesthesiemedewerkers en operatieassistenten óók onder in Wet BIG’

Het voorstel van minister Kuipers om de Bachelor Medisch Hulpverlener (BMH) onder te brengen in artikel 3 van de Wet BIG geeft hoop voor de anesthesiemedewerkers en operatieassistenten. Dat stellen de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiemedewerkers (NVAM), de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO) en beroepsorganisatie NU’91. Hierdoor wordt volgens hen de weg vrij gemaakt om ook deze groepen onder te brengen in deze wet. “Het is nu zaak om door te pakken.”

Op dit moment is het zo dat de helft van de anesthesiemedewerkers en operatieassistenten een verpleegkundige vooropleiding heeft gedaan. Hierdoor staan zij geregistreerd in de Wet BIG waardoor zij een beschermde verpleegkundige titel voeren. De andere helft heeft niet die verpleegkundige vooropleiding. Zij hebben exact dezelfde werkzaamheden en competenties, maar staan niet in de wet en hebben daarom niet die beschermde titel. De organisaties spreken van een ‘weeffout’ in het huidige zorgstelsel. Remko ter Riet, voorzitter van de NVAM: “Dagelijks worden voorbehouden handelingen, al dan niet geprotocolleerd, zelfstandig uitgevoerd door operatieassistenten en anesthesiemedewerkers. Dit gebeurt zonder tussenkomst of bijzijn van een arts, zonder dat dit goed is vastgelegd in de Wet BIG. Dit is een onwenselijke en wettelijk onjuiste situatie en dient hersteld te worden, met name in het belang van de patiënt.”

Erkenning

Volgens NU’91, LVO en NVAM laat ministers Kuipers zien dat het mogelijk is om de weeffout te herstellen. Nicole Dreessen, voorzitter van de LVO: “Het huidige voorstel geeft namelijk aan dat ook voor specifieke zorgonderdelen toelating tot de Wet BIG mogelijk is. Dit is een positieve ontwikkeling voor zowel de patiënt als de toekomst van de zorgopleidingen. Operatieassistenten en anesthesiemedewerkers hebben tijdens de pandemie bewezen dat ze aan erkenning toe zijn. Zorg dat dit voor een volgende crisissituatie is geregeld.” Stella Salden, voorzitter van NU’91, vult aan: “Het is nu aan de minister om door te pakken en ook de bevoegdheid te regelen voor deze zorgprofessionals op de operatiekamers. Het is niet meer dan terecht dat degenen die aantoonbaar bekwaam zijn ook bevoegd worden.”

Taskforce

Vanuit het werkveld klinkt al langer het dringende verzoek om anesthesiemedewerkers en operatieassistenten onder te brengen in de Wet BIG. In de taskforce, waar NU’91 aan deelneemt, is dit onderwerp ook op tafel gelegd. De taskforce is in het leven geroepen om met elkaar te bespreken hoe in crisissituaties extra zorgpersoneel kan worden ingezet. Dat moet in de toekomst goed geregeld zijn. Met het onderbrengen in de Wet BIG, wordt de weeffout hersteld die dagelijks, maar zeker in tijden van crises, juist belemmerend kan zijn. Op die manier kunnen zij op een goede manier worden ingezet.

Home / Nieuws / Oproep aan minister Kuipers: ‘Breng anesthesiemedewerkers en operatieassistenten óók onder in Wet BIG’
Bericht delen: