Home / Nieuws / NU’91 verontwaardigd over adviesrapport SER

NU’91 verontwaardigd over adviesrapport SER

Vandaag is het de Dag van de Verpleging. Een goed moment om extra waardering uit te spreken voor zorgprofessionals. Uitgerekend op deze dag komt de Sociaal-Economische Raad (SER) met een adviesrapport ‘Werken in de zorg’ naar buiten. Daarin valt op dat er geen duidelijke keuzes worden gemaakt en dat uitgerekend het advies van NU’91 op financieel gebied niet is meegenomen. Zo wordt een dag die in het teken moet staan van waardering, juist een dag met het tegenovergestelde effect.

Reactie NU’91 op adviesrapport SER

Het advies zorgt bij NU’91 naast veel herkenning ook voor verontwaardiging. Stella Salden, voorzitter NU’91: “Vanuit NU’91 namen wij deel aan de SER-commissie in de overtuiging dat deze commissie het verschil zou gaan maken voor de zorgprofessionals in het primaire proces. Daarom hebben wij ons de afgelopen maanden, met hulp vanuit onze achterban, ingezet om dit ook echt voor elkaar te krijgen. Nu het advies gereed is, zijn we ronduit teleurgesteld dat, naast veel herkenbare punten, ook enkele belangrijke aanbevelingen vanuit ons niet zijn meegenomen. Op deze manier staan verpleegkundigen en verzorgenden weer met lege handen.”

Financiële paragraaf

NU’91 doelt voornamelijk op een concrete financiële paragraaf. Meerdere malen is er door ons op aangedrongen om deze in het advies mee te nemen, maar daar is door de SER-commissie geen gehoor aan gegeven. Deze paragraaf staat niet op zichzelf. De Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) deed onderzoek naar beloningen in de zorg. Het rapport van de AWVN toont aan dat er verschillen zijn in de beloning van verpleegkundigen en verzorgenden tussen de verschillende branches. Deze verschillen zijn vooral zichtbaar in de aanvangssalarissen en – in mindere mate – in de eindsalarissen. De AWVN concludeert dat de achterstand van de zorgsector, voor zorgprofessionals in het primaire proces ten opzichte van de marktsector, gemiddeld 9% bedraagt. Om dit verschil op te heffen is 1,7 miljard euro nodig. Deze berekening is door de SER niet overgenomen in het rapport. Daarnaast berekende NU’91 dat voor opleiding, scholing en zeggenschap een bedrag nodig is van 800 miljoen euro. Om echt een stap voorwaarts te kunnen maken, is dus in totaal 2,5 miljard euro nodig. Daarover wordt nergens in het SER-rapport gesproken. Zonder deze investering blijft het volgens NU’91 bij mooie woorden en intenties die zonder extra investeringen niet het verschil gaan maken.

Verschil maken

Stella Salden: “Om met dit SER-advies echt het verschil te maken voor onze beroepsgroep, is een financiële onderbouwing van het advies noodzakelijk. Dit ten behoeve van de formatiebesprekingen van het nieuwe kabinet. Ondanks veelvuldig aandringen vanuit NU’91 en toezeggingen vanuit de voorzitter en het secretariaat, is deze financiële paragraaf niet opgenomen in het advies. Wat ons betreft is dat echt een gemiste kans. Op dit moment dreigen 200.000 zorgprofessionals het vak te verlaten, terwijl we in de toekomst juist tienduizenden nieuwe collega’s nodig hebben om de zorg draaiende te kunnen houden. Daarom moeten er nú keuzes gemaakt worden. Pak de problemen aan daar waar ze liggen: bij de verpleegkundigen en verzorgenden.” De beroepsorganisatie gaat de komende tijd met haar achterban en de politiek in gesprek over vervolgstappen om het advies alsnog te voorzien van de ontbrekende elementen.

Bericht delen: