Home / Nieuws / Resultaat overleg minister: FFP2-mondmaskers voor alle zorgprofessionals

Resultaat overleg minister: FFP2-mondmaskers voor alle zorgprofessionals

NU’91 heeft vandaag met de overige bonden een overleg gehad met Minister van Ark over actuele zaken die spelen in de zorgsector. Een van de uitkomsten van het overleg is dat NU’91 samen met de bonden, werknemers en werkgevers gaat kijken of er handreiking FFP2-mondmaskers kan worden overeengekomen. De minister is het er namelijk mee eens dat de FFP2-mondmaskers voor alle zorgprofessionals beschikbaar moeten zijn. Wat ervoor moet zorgen dat iedere zorgprofessional veilig zijn werk kan doen.

Verzuimcijfers

Belangrijk punt vanuit NU’91 was om ons standpunt in relatie tot het stijgende verzuim helder neer te zetten. Met daarbij de aanvulling dat zorgprofessionals serieus genomen moeten worden als het gaat om hun veiligheid en gezondheid tijdens het werken. En dat er naar ze geluisterd moet worden als ze vragen om (extra) bescherming.  De verzuimcijfers in de zorgsector laten namelijk zien dat deze in 2020 met 11% zijn gestegen ten opzichte van 2019. Gemeten over het hele jaar waren dagelijks gemiddeld 63.000 werknemers in de zorgsector niet inzetbaar. Dit is het hoogste percentage sinds 2004. “Nu er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) beschikbaar zijn, moet de eerste prioriteit liggen bij de bescherming van de zorgprofessional. Het kan en mag niet zo zijn dat professionals moeten vragen om goed beschermd te mogen werken”, aldus Stella Salden, voorzitter van NU’91

Reactie minister FFP2-mondmaskers

De minister gaf als reactie dat er op dit moment geen financiële belemmeringen mogen zijn voor het gebruik van pbm. Er is volgens haar voldoende voorraad, zodat iedere zorgprofessional veilig moet kunnen werken. En dat als professionals met FFP2-mondmaskers willen werken dit mogelijk is. Om dit verder vorm te geven en te komen tot een eenduidige richtlijn, riep de minister de betrokken partijen op om te kijken of er een handreiking FFP2-mondmaskers kan worden overeengekomen. NU’91 gaat hierover volgende week in overleg met de partijen.

Bericht delen: