Home / Nieuws / Salarissen in UMC’s gaan met 10% omhoog

Salarissen in UMC’s gaan met 10% omhoog

De salarissen van de medewerkers in de UMC’s gaan het komend jaar met 10% omhoog. Dat is het resultaat van onderhandelingen over de loonparagraaf. Tijdens het sluiten van de nieuwe cao in 2021 is een aparte loonparagraaf opgenomen. Over de uitvoering van die paragraaf zijn de laatste maanden diverse gesprekken geweest tussen NFU en de bonden.

In het laatste gesprek is een salarisverhoging van in totaal 10% overeengekomen. Op 1 januari 2023 krijgen alle medewerkers er structureel 6% bij. In november volgt nog eens een structurele loonsverhoging van 4% procent. NU’91 is tevreden met dit resultaat dat recht doet aan alle zorgprofessionals. Het resultaat van ons cao-akkoord in 2021 was dat een flink deel van de salarisachterstanden in de middengroepen weg zijn gewerkt. Met een eerdere loonsverhoging van twee keer 3,5%, ORT uitbetaald conform eigen schaal en verlenging schalen aan bovenkant (twee treden). De 10% voor 2023 is een belangrijke aanvulling hierop.

Heb je nog vragen hierover? Neem dan contact op met cao-onderhandelaar Mark Froklage: m.froklage@nu91.nl

Bericht delen: