Home / Nieuws / Salarisverhoging van 13,2% voor zorgprofessionals gehandicaptenzorg

Salarisverhoging van 13,2% voor zorgprofessionals gehandicaptenzorg

De zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg kunnen het komende anderhalf jaar een salarisstijging van in totaal 13,2 procent tegemoetzien. NU’91, de andere bonden en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) zijn dit overeengekomen voor de nieuwe cao gehandicaptenzorg. Daarnaast komt er een protocol voor grensoverschrijdend gedrag, een verdubbeling van de reiskosten én een onregelmatigheidstoeslag over het volledige uurloon.

Onderhandelaarsresultaat

Op 27 juni werd door de betrokken partijen een onderhandelaarsresultaat bereikt. Na een ledenraadpleging en gesprekken met haar kaderleden heeft NU’91 hiermee ingestemd. De nieuwe cao voor de gehandicaptenzorg loopt van 1 oktober 2023 tot 31 december 2024.

Salaris

Het salaris van de verpleegkundigen en verzorgenden in de gehandicaptenzorg zal gefaseerd omhoog gaan. De eerste stijging van 3 procent is aankomende september, gevolgd door nog eens 3 procent in december.  In juni 2024 kunnen de zorgprofessionals rekenen op nog eens 2 procent en in december maand van datzelfde jaar komt de laatste 2 procent erbij. De loonstijging komt dus bovenop de ruim 3,2 procent die al in de huidige cao was afgesproken. In totaal gaan de zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg er dus 13,2 procent op vooruit de komende anderhalf jaar. Femke Merel van Kooten, voorzitter van NU’91: “We zijn blij met dit resultaat voor de zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg. Toch is er ook een schaduwzijde. De salarissen in alle zorgsectoren blijven namelijk nog steeds achter ten opzichte van de rest van de arbeidsmarkt en dat moet anders. Daar blijft NU’91 zich continu voor inzetten.”

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Een ander belangrijk resultaat is een protocol grensoverschrijdend gedrag, waarin de rechten van werknemers op dit vlak juridisch worden verankerd in de cao. Het protocol zal naar verwachting per 1 januari 2024 als bijlage worden toegevoegd. NU’91, dat zich al lange tijd sterk maakt voor een protocol dat grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer tegen gaat, is dan ook blij dat de VGN hierin meegaat. Femke Merel van Kooten: “Helaas komt grensoverschrijdend gedrag tegen zorgprofessionals vaak voor. Elke vorm van agressie, intimidatie, discriminatie en/of pesten is echter onacceptabel. Een dergelijk protocol is dan ook geen luxe, maar bittere noodzaak. We juichen het dan ook van harte toe dat verpleegkundigen en verzorgenden op dit gebied juridische bescherming krijgen.”

Andere afspraken

Naast het salaris en het protocol grensoverschrijdend gedrag zijn er ook andere belangrijke afspraken gemaakt. Zo komt er een verdubbeling van de reiskosten. Deze gaat van namelijk van 8 naar 16 cent per kilometer. Verder wordt voortaan de onregelmatigheidstoeslag (ort) uitgekeerd over het volledige uurloon, ongeacht de schaal.

Nu is dit voor een groot deel van de verzorgenden en verpleegkundigen nog niet het geval, omdat er een maximum is gesteld waarover de ort wordt toegekend. Met de nieuwe regeling verdwijnt het maximum, waardoor in veel gevallen de ort hoger uitvalt.
Ook zijn er afspraken gemaakt over een voorrangsregeling voor vaste werknemers bij het inroosteren en komt er een onderzoek naar de verbetering van bereikbaarheidsdiensten.

 

Bericht delen: