Sectoranalyse duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden gehandicaptenzorg gepubliceerd

Onderzoeksinstituut Panteia heeft in opdracht van cao-partijen in de gehandicaptenzorg de sectoranalyse Gehandicaptenzorg MDIEU (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uitreden) uitgevoerd. De sectoranalyse richt zich met name op duurzame inzetbaarheid en/of op eerder uittreden van oudere werknemers in de gehandicaptenzorg.

De sectoranalyse richt zich met name op de thema’s duurzame inzetbaarheid en de mogelijkheid tot eerder uittreden. De resultaten en mogelijke maatregelen uit de sectoranalyse zijn opgesplitst in deze twee thema’s.

Resultaten duurzame inzetbaarheid

Resultaten uit de sectoranalyse:

  • Het gemiddelde verzuim ligt fors hoger dan het Nederlands gemiddelde. Oorzaken zijn met name de hoge werkdruk en de werkstress.
  • 40% vindt de werkdruk (veel) te hoog en wijst de hectische omstandigheden en de hoeveelheid werk aan als oorzaak.
  • 72% heeft te maken met (verbale) agressie.
  • 16% voelt zich opgebrand door het werk.
  • De knelpunten blijven bij ongewijzigd beleid de komende vijf jaar en daarna. Mogelijk nemen ze iets toe door de verdere vergrijzing van het personeelsbestand.

Resultaten eerder uittreden

Resultaten uit de sectoranalyse:

  • 45% van de werknemers die denken voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken wil gebruikmaken van een regeling tot vervroegd pensioen.
  • Eén op de drie werknemers van 55 jaar of ouder denkt de AOW-leeftijd werken te kunnen halen door minder te gaan werken.
  • 75% van de 55-plussers heeft belangstelling voor een regeling voor eerder uittreden.
  • 69% van de oudere werknemers is bereid een inkomensoffer te brengen om vroeger te kunnen uittreden.

Wat doet NU’91 met deze informatie

Voor NU’91 geeft deze informatie voldoende onderbouwing om in de cao Gehandicaptenzorg te komen tot een regeling waarmee medewerkers die niet meer kunnen werken, eerder geheel of gedeeltelijk kunnen uittreden. Ook kunnen we als sociale partners op basis van dit rapport werken aan projecten en instrumenten die kunnen bijdragen aan het langer gezond doorwerken tot de AOW-leeftijd.

Meer informatie

Om tot de sectoranalyse te komen, is gebruikgemaakt van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn en documentatie uit de sector zelf. Daarnaast heeft het onderzoeksinstituut een enquête gehouden onder oudere werknemers binnen de gehandicaptenzorg. Ruim 6.500 werknemers van 55 jaar en ouder hebben de enquête ingevuld.

Download de sectoranalyse

Bericht delen: