Home / Nieuws / ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg is probleem dat bespreekbaar moet worden’

‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg is probleem dat bespreekbaar moet worden’

Van verpleegkundigen en verzorgenden heeft ruim de helft ooit te maken gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens het werk. In meer dan de helft uitte zich dat verbaal, in ruim een derde werd het gedrag zelfs fysiek. Dat gedrag wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door patiënten. Bij andere voorvallen wordt dit gedrag veroorzaakt door familie, collega’s of leidinggevenden. Dat blijkt uit een peiling onder onze leden.

Stella Salden, voorzitter NU’91: “We hebben ontzettend veel voorbeelden binnengekregen van het seksueel grensoverschrijdende gedrag dat zorgprofessionals ervaren. Het gaat vaak om ongewenste aanrakingen van iemands borsten of billen. Seksueel getinte opmerkingen. Denk aan: ‘Je mag wel bij me in bed komen liggen.’ Of: ‘Zuster wil je me daar beneden eens goed wassen?’ Porno opzetten zodra het zorgmoment begint of naakt de deur opendoen. Of veel te dicht bij een zorgprofessional komen staan en degene zelfs in een hoek drijven. Alle voorbeelden zijn heftig om te horen en natuurlijk ver over de grens.”

Bekend probleem

Het is schokkend dat het nog zo vaak gebeurt. Salden: “Helaas weten we dat het niet nieuw is. Dit probleem speelt al jaren en een oplossing is niet eenvoudig. Het is daarom van groot belang dat we dit onderwerp bespreekbaar maken. Dat een zorgprofessional die hiermee te maken heeft het kan melden bij de werkgever. En dat deze het vervolgens serieus oppakt en er wat mee doet. Door bijvoorbeeld het gesprek aan te gaan met de pleger en iemand desnoods de zorg te ontzeggen. Vaak wordt er uit schaamte niet over gesproken. Of werkgevers bagatelliseren het. Uit onze peiling blijkt dat in bijna de helft van de gevallen door een leidinggevende niet goed wordt gereageerd op meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag.”

Veilige omgeving

Naar aanleiding van de ledenpeiling is NU’91 bezig met een lijst van verbeterpunten. Deze worden begin mei gepresenteerd. Salden: “Iedereen moet zijn of haar werk in een veilige omgeving kunnen doen. En daarnaast moet er open over gecommuniceerd worden. Dat ‘het er nu eenmaal bij hoort’, mag geen excuus meer zijn. Daarom maken wij een overzicht van punten die kunnen bijdragen aan een veiliger werkklimaat.”

Bericht delen: