Home / Nieuws / Voortgang onderhandelingen cao GGZ

Voortgang onderhandelingen cao GGZ

Op donderdag 18 november zijn de onderhandelingen gestart voor een nieuwe cao GGZ. Alle partijen hebben in deze eerste bijeenkomst hun inzet beargumenteerd. Er zijn diverse verduidelijkingsvragen gesteld.  Op vrijdag 26 november heeft de Nederlandse GGZ een basis gepresenteerd om tot een nieuwe cao te komen. Dit aan de hand van de eerste bijeenkomst.

Hierin werden de volgende zaken centraal gesteld:

  • reparatie van de (loon)achterstand van de middengroepen FWG 35 t/m FWG 65 via periodieken
  • een balansregeling waarin medewerkers keuzes kunnen maken omtrent geld, verlof, persoonlijke ontwikkeling of een generatieregeling
  • een algemene loonsverhoging voor alle medewerkers

Inhaalslag salarissen
NU’91 ziet haar inzet echter niet voldoende terug in deze basis. NU’91 is als enige bond van mening dat de extra middelen die zijn vrijgemaakt om de zorgsalarissen in de middengroepen structureel te verhogen, bedoeld zijn voor de medewerkers werkzaam in de directe cliëntenzorg. De basis hiervoor is een SER-advies (onderschreven door werkgevers en werknemers). Dat moet worden uitgevoerd door werkgevers. In dit advies is aangegeven dat de waardering van zorgprofessionals beter moet.

Met een specifieke salarisverhoging voor die groep kan een eerste stap worden gezet in de inhaalslag ten opzichte van de salarissen in de marktsector. Mede op basis van dit advies wil NU’91 dat ook de zeggenschap van zorgprofessionals binnen de organisatie wordt vormgegeven en gefaciliteerd. Zie voor de overige voorstellen onze inzetbrief: Inzet-cao-GGZ

Nieuw voorstel
De Nederlandse GGZ heeft de bonden gehoord, gaat de basis verbreden en komt met een nieuw, meer uitgewerkt voorstel. Op 7 december spreken partijen elkaar weer.

 

Bericht delen: