Home / Nieuws / Taskforce ondersteuning optimale inzet zorgverleners

Taskforce ondersteuning optimale inzet zorgverleners

Waarschijnlijk is het eerste wat je nu denkt: klinkt goed, maar wat houdt het in? Dat zullen we even aan je uitleggen. Een taskforce kun je zien als een werkgroep. In dit geval bestaat de taskforce uit werkgevers, werknemersorganisaties (zoals NU’91, FNV, CNV), verpleegkundigen, de CNO van VWS én mensen van buiten de zorgsector.

De Taskforce is op zoek gegaan naar concrete maatregelen die nog deze winter uitgevoerd kunnen worden. De maatregelen richten zich op herstel en behoud van verpleegkundigen en verzorgenden, het passend werken tijdens een crisis en het vergroten van het arbeidsaanbod. De taskforce wil kortgezegd alle adviezen die de laatste jaren over de arbeidsmarktproblemen in de zorg en het werken tijdens de coronacrisis om te zetten in daden.

Waarom is de taskforce voor jou relevant?

Maatregelen richten zich allereerst op behoud en ondersteuning van de huidige zorgprofessionals. Daarna op het inzetten van extra professionals met een zorgachtergrond. En als derde op het benutten van capaciteit buiten de zorg. Daarnaast moet door werkgevers worden gekeken naar het ontzorgen van zorgprofessionals. De taskforce ziet het aanbieden, bij voorkeur in regionaal verband, van parkeergelegenheid, huisvesting, vervoer, kinderopvang, ondersteuning bij mantelzorg etc als middelen hiervoor.

Wat is de inbreng van NU’91?

NU’91 zet in op ontzorgen van professionals, het verbeteren van de omstandigheden om goed te kunnen werken en dat mensen daar zelf invloed op kunnen hebben. We leggen de aandacht op het behoud van professionals. Daarnaast richten we onze aandacht op de instroom van mensen. De instroom moet niet alleen hoger, ook de voorwaarden voor opleiden en begeleiden van nieuwe collega’s moeten goed zijn. We zien dat tijd en ruimte nodig is voor de ontwikkeling van de huidige verpleegkundigen en verzorgenden en de instroom van nieuwe collega’s. We hameren er op dat dit een voorwaarde is om het werk en het begeleiden aantrekkelijk te houden. In de Taskforce gaat het niet over arbeidsvoorwaarden, zoals het salaris. Het eerste uitgangspunt is dat maatregelen in eerste instantie gericht moeten zijn op behoud van onze huidige zorgprofessionals. Het tweede uitgangspunt is zeggenschap voor en vertrouwen in zorgprofessionals. Dat sluit aan bij de ideeën van NU’91.

Bericht delen: