Home / Nieuws / Toekomstbestendige ouderenzorg: de 10 uitgangspunten op een rij

Toekomstbestendige ouderenzorg: de 10 uitgangspunten op een rij

NU’91 en elf andere landelijke partijen die betrokken zijn en zich verantwoordelijk voelen voor de zorg en ondersteuning aan ouderen maken zich grote zorgen over de ouderenzorg in de nabije toekomst. Ze presenteren daarom Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg. De uitdagingen stapelen zich op en toekomstgerichte oplossingen ontbreken. De vergrijzing noopt tot politieke keuzes. De totstandkoming van een nieuw kabinet vormt een uitstekende mogelijkheid om het tij te keren. Met een gedegen en breed gedragen visie voor de lange termijn en concrete maatregelen op de korte termijn kunnen we de toekomst van de ouderenzorg veiligstellen.

Toekomstvraag

De tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg bestrijken een breed scala aan onderwerpen. Eén voor één van groot belang voor zorg en ondersteuning voor ouderen. Zodat mensen oud kunnen worden op een wijze die bij hen past. Van arbeidsmarkt tot wonen, van regelgeving tot samenwerking en van innovatie tot opleiden. De oplossingen moeten gezocht worden in een radicale focus op de behoefte van de oudere en zijn omgeving, met veel oog voor kwaliteit van leven en voor preventie om gezondheid te behouden en te versterken en ziekte te voorkomen. Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg is een antwoord op de toekomstvraag van de ouderenzorg. De partijen roepen de politiek op de uitgangspunten te omarmen.

Uitdagingen worden groter

De coronapandemie bracht enkele knelpunten al breed onder de aandacht: te hoge werkdruk, grote administratieve lasten, hoog ziekteverzuim, onvoldoende samenhang van zorg en te veel vraag naar zorg voor te weinig medewerkers. Uit de beschikbare cijfers komt naar voren dat het aantal 90-plussers en mensen met dementie de komende 20 jaar verdubbelt. En daarmee ook de vraag van mensen naar ouderenzorg. Daarnaast slaat de vergrijzing aan twee kanten toe. Om in 2040 dezelfde zorg te kunnen bieden aan het toenemende aantal 75-plussers, moet het aantal ouderenzorg-banen verdubbelen naar 700.000. Maar veel zorgmedewerkers gaan met pensioen en de toestroom van jonge zorgmedewerkers stokt. Mantelzorgers kunnen deze extra druk niet opvangen. Waar in 2018 tegenover elke 75-plusser die mantelzorg ontvangt nog bijna vijf potentiële mantelzorgers stonden, zullen dat er in 2040 volgens het CPB slechts drie zijn. Het kan en moet dus anders.

Brede steun

De Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg is een initiatief van NU’91, ActiZ, ANBO, CNV, FBZ, FNV, KBO-PCOB, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en Zorgthuisnl. Deze landelijke vertegenwoordigers van ouderen, patiënten en cliënten, mantelzorgers, werknemers, zorgprofessionals en zorgorganisaties staan klaar om hun aandeel te leveren in het aanpakken van de uitdagingen, kunnen dat niet alleen. Het gaat om een uitdaging voor de samenleving als geheel, met een grote verantwoordelijkheid voor de overheden en financiers.

Bericht delen: