Home / Nieuws / Tweede Kamer behandelt wetsvoorstel over meer zeggenschap zorgverleners

Tweede Kamer behandelt wetsvoorstel over meer zeggenschap zorgverleners

Wat NU’91 al lange tijd wil is eindelijk zover: er wordt in de landelijke politiek écht gekeken naar zeggenschap en invloed van zorgverleners. Corinne Ellemeet van GroenLinks en Judith Tielen van de VVD hebben een wetsvoorstel ingediend dat ervoor moet zorgen dat zorgverleners meer invloed krijgen binnen hun zorgorganisatie.

Het standpunt van NU’91 is sinds het ontstaan van de organisatie niet veranderd: invloed van de professional is een effectieve manier is om betere zorg te bereiken. De initiatiefnemers van het voorstel beamen dit: “Een tevreden zorgverlener zorgt voor betere uitkomsten van zorg. Door zorgverleners mee te laten praten over de zorgverlening van de organisatie, neemt de kwaliteit van zorg toe.” Niet alleen NU’91 en de initiatiefnemers hebben deze visie. Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken ondersteunen deze aanname.

Wat doet NU’91 om meer invloed en zeggenschap te verwezenlijken?

NU’91 heeft in de politiek en bij werkgevers continu aangedrongen op meer invloed van professionals. Politici en bestuurders zien nu ook in dat zeggenschap heel erg belangrijk is. Daarom maken we in alle nieuwe cao’s afspraken over de middelen, tijd en ruimte die noodzakelijk zijn om de zeggenschap van professionals te vergroten. NU’91 blijft de komende jaren actief bezig met scholingsprogramma’s. Daarnaast zetten we ons in voor de ontwikkeling van een persoonlijk opleidingsbudget en versterken we de invloed van onze leden op de werkvloer. We maken ons er hard voor dat professionals ook zeggenschap krijgen over hun eigen rooster.

Wat houdt het wetsvoorstel in?

Het voorstel heeft als doel om een wijziging aan te brengen in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkg). De initiatiefnemers vinden dat de invloed van zorgprofessionals op zorginhoudelijk beleid niet snel genoeg gaat. Met dit voorstel willen ze betere zorg creëren door zorgverleners meer zeggenschap te geven.

De praktische kant

Het is goed dat er na ruim dertig jaar praten nu eindelijk stappen gezet worden. NU’91 wil vooral dat de potentiële wet daadwerkelijk bijdraagt aan zeggenschap in de praktijk. De Kamers en de minister moeten nu goed kijken naar het voorstel. NU’91 is benieuwd naar de reacties en de uiteindelijke stemming over het wetsvoorstel. Voordat de wet echt een feit is, wordt het nog door de Eerste Kamer behandeld.

Bericht delen: