Home / Nieuws / Tweede overleg Cao Ziekenhuizen over duurzame inzetbaarheid

Tweede overleg Cao Ziekenhuizen over duurzame inzetbaarheid

Het tweede overleg voor de Cao Ziekenhuizen heeft dinsdag 13 juli plaatsgevonden en daarin stond duurzame inzetbaarheid centraal. Tijdens dit overleg zijn de conclusies toegelicht van het onderzoek naar ongewenste flexibele inzet van medewerkers. In de vorige cao was namelijk afgesproken hiernaar onderzoek te doen.

Flexibiliteit terugdringen

De mate van ongewenste flexibiliteit voor vaste werknemers die in roosters en op onregelmatige tijden werken is een urgent probleem en zorgt mede voor vroegtijdig vertrek van zorgprofessionals uit de zorgbranche. NU’91 vindt dat deze flexibiliteit moet worden teruggedrongen en dat er afspraken moeten komen over verbeterde capaciteitsplanning, roostering en ruimere herstelmogelijkheden. Zodat het ook aantrekkelijker blijft om in de zorg te blijven werken.

Duurzame inzetbaarheid en eerder stoppen met werken

Daarnaast is er gesproken over het maken van een sectoranalyse voor de ziekenhuizen, waarin feiten worden verzameld om te komen tot een regeling voor duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. NU’91 heeft voorstellen gedaan om voor verpleegkundigen en verzorgenden en aanverwante beroepen te komen tot een generatieregeling waarmee zorgprofessionals hun carrière gedeeltelijk kunnen afbouwen of helemaal kunnen stoppen met werken. Na de zomer gaan de gesprekken over een nieuwe Cao Ziekenhuizen verder.

Bericht delen: