Home / Nieuws / Peiling coronavaccinatie: goede informatie cruciaal voor zorgprofessionals

Peiling coronavaccinatie: goede informatie cruciaal voor zorgprofessionals

Zorgprofessionals denken wisselend over het feit of zij zich willen laten vaccineren tegen COVID-19. Dat blijkt uit een actuele ledenpeiling van beroepsorganisatie NU’91 onder bijna 3300 respondenten. De peiling over de coronavaccinatie geeft aan dat 36% zich te laat inenten als het vaccin er is, 33% zegt nee en 32% geeft aan het nog niet te weten. Uit plannen van het kabinet blijkt dat, naast kwetsbaren en zestigplussers, zorgmedewerkers als eerste in aanmerking komen voor het coronavaccin.

Neutrale en goede informatie

Uit de antwoorden blijkt dat zorgprofessionals twijfelen of ze zich willen laten inenten, omdat er nog teveel onduidelijk is over het vaccin. Zij maken zich zorgen over de effecten op de langere termijn, de snelheid waarmee het wordt geproduceerd en het gebrek aan deskundige informatie. Stella Salden, voorzitter NU’91: “Zorgprofessionals hebben behoefte aan neutrale en goede informatie, zodat zij zelf weloverwogen een besluit kunnen nemen. Dat kan alleen door de informatie op een juiste manier over te brengen. Als je dit nu niet goed aanpakt, krijg je een tegenovergesteld effect met grote gevolgen. Luisteren naar de beroepsgroep is hierbij van groot belang. Er zijn momenteel heel veel vragen, waardoor er op dit moment onvoldoende vertrouwen is in het vaccin.”

Geen verlichting

Daarnaast geeft een groot deel van de zorgprofessionals aan zich zorgen te maken over een eventuele verplichting. Volgens NU’91 kan daar geen discussies over mogelijk zijn. Stella Salden: “Een verplichting is in strijd met artikel 11 van de Grondwet en daarom niet haalbaar. We zijn niet tegen het vaccin, maar wel tegen een verplichting. Wij zijn voorstander van het geven van goede voorlichting zonder morele druk. Daarbij staat voorop dat het individu bepaalt en er geen consequenties verbonden mogen worden aan het niet vaccineren.”

Verschillen onder sectoren

Uit de peiling blijkt dat binnen alle sectoren ongeveer een derde aangeeft niet te weten of ze zich wil laten vaccineren. Opvallend genoeg blijken er tussen de sectoren onderling wel verschillen te zijn als het gaat over de vraag of iemand zich wél laat vaccineren. In het ziekenhuis zegt namelijk 44% ja, in de ggz is dat 42%. Binnen de gehandicaptenzorg is dat 35%. In de verpleeghuis- en thuiszorgsector ligt dit percentage met respectievelijk 25% en 31% lager. Daarnaast is de bereidheid in de leeftijdsgroep tot en met 45 jaar aanzienlijk lager dan in de leeftijdscategorieën erboven.

Minimaal verschil met eerdere peiling coronavaccinatie

In september hield de beroepsorganisatie al een peiling onder verpleegkundigen en verzorgenden over het al dan niet vaccineren. Toen gaf 34% aan het vaccin te willen, 32% zei nee en 35% wist het toen nog niet. Stella Salden: “We zien dus een minimaal verschil. Nu duidelijk wordt dat een vaccin het allerbelangrijkste middel is in de strijd tegen COVID-19, moeten we inzetten op goede informatievoorziening. Daarnaast mogen er voor zorgmedewerkers geen kosten verbonden zijn aan het vaccineren. Bovendien is het vaccin pas gereed voor verstrekking als dit is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).”

Bericht delen: