Update cao UMC. Wat betekent de cao voor jou.

Zoals je weet, hebben we in september samen met de NFU de cao UMC 2022-2023 ondertekend. Daarmee ligt de oplossing voor de salarisachterstanden bij verpleegkundigen en verzorgenden klaar. Het cao-akkoord zorgt voor een structurele verbetering. Niet alleen in je salaris, maar ook als het gaat om werkdruk en ontwikkelingsmogelijkheden. Onze oproep aan andere bonden is om zich aan te sluiten bij dit akkoord. Een cao waar differentiatie, solidariteit en de volgende generaties van verzorgenden, verpleegkundigen en aanverwante beroepen centraal staan.

We zijn niet doof voor de oproep dat iedereen in de zorgsector meer waardering verdient. Tegelijkertijd blijkt uit meerdere rapporten en onafhankelijke onderzoeken dat de grootste problemen spelen bij de middengroepen: de verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante beroepen. Denk aan de tekorten, de hoge werkdruk en een salaris dat achterloopt ten opzichte van de markt.

Historisch

Het akkoord dat we hebben gesloten met betrekking tot de cao UMC’s is historisch. Want niet eerder bood een cao de mogelijkheid om te differentiëren: om dáár middelen in te zetten, waar dat het hardste nodig is. Dit akkoord en het extra geld dat nu beschikbaar is gesteld, draagt bij aan een structurele en duurzame oplossing voor de problemen in de zorg en maakt daarmee de achterstanden van de middengroepen (eindelijk) goed.

Inhaalslag

In de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over verhogingen. Een eenmalige uitkering van 3,5% over het salaris van 2021 en een structurele salarisverhoging van 3,5% per 1-8-2022 . Ook als het gaat om werkdruk en ontwikkelmogelijkheden zijn er flinke stappen gezet. De problemen worden aangepakt waar ze het grootst zijn.

De cao in één oogopslag: infographic

In de bijgaande infographic hebben we de belangrijkste onderdelen uit de cao voor jou op een rij gezet. Zo zie je in één oogopslag wat de cao voor jou betekent. In je salaris, maar ook als het gaat om afspraken om de werkdruk te verminderen.

Generatiebeleid en pensioen

De pensioenpremieverdeling blijft zoals deze is. Op dit punt zijn er geen veranderingen. Ook de generatieregeling, zoals deze in verschillende UMC’s reeds van toepassing is blijft van kracht.

Samen voor een goede zorg. Nu en in de toekomst

Wij zijn trots op de stappen die nu al gezet zijn. Want nog niet eerder in de historie was het belang van zorgmedewerkers zo zichtbaar en tastbaar. Jij vormt samen met je collega’s de steunpilaren van het zorgstelsel van morgen. Met dit akkoord zorgen we er samen voor dat achterstanden in deze middengroep worden weggenomen zodat het vak weer aantrekkelijk wordt en iedereen kan blijven rekenen op goede zorg.

Uiteraard houden we je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Heb je nog vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten!

Bericht delen: