Bereikbaarheids- en aanwezigheidsdienst

Vandaag waren de bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten onderwerp van gesprek. NU’91 stelt voor dezelfde afspraak te maken als in de algemene ziekenhuizen op deze onderdelen. De werkgevers stellen voor om de huidige cao-afspraak te handhaven, maar zijn wel bereid de percentages te verhogen. Lees de volledige inzet op deze en alle andere punten hier terug.

Omkleedtijd = werktijd

NU’91 wil graag afspraken maken over omkleedtijd = werktijd. De werkgevers zijn het eens met het uitgangspunt dat omkleedtijd werktijd is. NU’91 wil dit in de cao opnemen. Verder stelt de werkgever voor dit lokaal binnen de umc’s te bespreken, zonder dat daar extra tijd voor wordt ingeroosterd.

Generatie- en vitaliteitsbeleid

Tijdens de tweede onderhandelingsronde op 19 oktober, was het generatie- en vitaliteitsbeleid al een belangrijk punt. Ook vandaag werd hier weer over gesproken. Inzet is namelijk om hier voor alle leeftijdscategorieën afspraken over te maken met de werkgevers. NU’91 en de andere bonden willen meer eigen regie en flexibiliteit met betrekking tot werktijden en verlof. Maar ook ondersteuning om je als zorgprofessional te blijven ontwikkelen en zogenaamde ‘ontzie-maatregelen’ om de werkdruk aan te kunnen tot de pensioendatum. Allemaal regelingen die bijdragen om het werken in de zorg aantrekkelijk te maken én te houden. NU’91 pleitte er in het overleg van 19 oktober al voor om de verbeteringen uit het onderzoek naar generatieregelingen, die in de vorige cao-periode zijn afgesproken, uit te voeren.

Vragen?

Maandag 13 november praten NU’91, de andere bonden en de werkgevers verder over de cao umc. Uiteraard houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Heb je nog vragen? Neem dan, als je lid bent, contact op met één van onze cao-onderhandelaren:
Mark Froklage: m.froklage@nu91.nl
Michel Rog: m.rog@nu91.nl 

Home / Nieuws / Update derde onderhandelingsronde cao umc
Bericht delen: