Home / Nieuws / Update vijfde onderhandelingsronde cao ziekenhuizen

Update vijfde onderhandelingsronde cao ziekenhuizen

Op 13 januari vond de vijfde onderhandelingsronde plaats over de cao ziekenhuizen. Het overleg werd gevoerd tussen NU’91, de andere bonden en de NVZ. Tijdens deze ronde zijn er diverse punten behandeld, die zijn gebundeld in drie clusters. Hierover zijn nog geen conclusies getrokken. In dit bericht vertellen we je meer over de onderdelen die zijn besproken.

  • Opleiding en scholing

De regelgeving rondom stagiaires moet worden verbeterd. Er moet meer tijd beschikbaar zijn voor goede begeleiding. Daarnaast moet er opnieuw gekeken worden naar de stagevergoeding.

  • Arbeid en zorg

Verschillende vormen van verlof zijn besproken. Daarbij is gekeken hoe deze verbeterd zouden kunnen worden. Het ging over de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG), ouderschapsverlof en rouwverlof.

  • Beloning

Tot slot is er gesproken over de beloning. De hoge inflatie – en de gevolgen daarvan voor onze leden – zorgen ervoor dat dit een extra belangrijk onderhandelingspunt is. Hierbij wordt gekeken naar de recent afgesproken verhoging van tien procent in de cao voor de UMC’s. Er is afgesproken dat er de komende twee weken met de werkgevers wordt gesproken over de hoogte, het structurele karakter en de lengte van de cao. Tevens is de reiskostenregeling ter sprake gekomen. Hierover moeten nog afspraken worden gemaakt.

Hoe nu verder

Op 20 januari vindt een zesde onderhandelingsronde plaats. Tot die tijd bespreekt NU’91 samen met de bonden de voorstellen die werkgevers hebben gedaan. Op 30 januari staat wederom een overleg gepland. Wij maken ons hard om de komende twee weken stappen te kunnen zetten tot een goede en passende cao.

Heb je nog vragen? Mail naar m.froklage@nu91.nl

Bericht delen: