Home / Nieuws / Urgentie voor de zorg wordt niet gezien in coalitieakkoord

Urgentie voor de zorg wordt niet gezien in coalitieakkoord

NU’91 is ontsteld over het nieuwe coalitieakkoord. Volgens de beroepsorganisatie is het afgelopen anderhalf jaar meer dan ooit duidelijk geworden wat het belang is van goede zorg, maar blijkt dit allesbehalve uit het akkoord. Stella Salden, voorzitter NU’91: “De urgentie van de problematiek in de zorg wordt duidelijk nog steeds niet gezien.”

Weinig aantrekkelijk
De coronapandemie heeft volgens de beroepsorganisatie meermaals de pijnpunten in de zorg blootgelegd. Salden: “Het grote tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden, het gebrek aan waardering, de te hoge werkdruk en een salaris dat niet in verhouding is. Het zorgt ervoor dat nog meer mensen het vak verlaten en dat het steeds minder aantrekkelijk is om erin te gaan werken. Tegelijkertijd weten we dat de tekorten de komende jaren alleen maar gaan oplopen. In het coalitieakkoord staat dat werken in de zorg aantrekkelijker moet worden en dat daarom de salarissen zijn verhoogd. Het is alleen jammer dat verzorgenden en verpleegkundigen hier zelf nog maar weinig van hebben gemerkt.” 

Wegwerken achterstanden
Volgens de beroepsorganisatie is er dit jaar wel een begin gemaakt met het wegwerken van de achterstanden in de salarissen, maar is dit nog altijd onvoldoende om de grote gaten te dichten. Salden: “Er moet echt meer gebeuren. Met alleen een constatering als ‘Werkdruk, ziekteverzuim en personeelstekorten zijn verhoogd’ in het coalitieakkoord, komen we er niet. Echt concrete plannen om de regeldruk aan te pakken en te zorgen voor een aantrekkelijker vak ontbreken in dit akkoord.”

Verantwoordelijkheid nemen
Salden: “Werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid pakken nu duidelijk is dat de nieuwe regering dit niet gaat doen. Ruim anderhalf jaar is geleund op de zorgsector om de crisis te boven te komen. Als dank krijgen zij een regeerakkoord waarin de problemen in de zorg niet worden aangepakt en waaruit weinig waardering en erkenning voor deze beroepsgroep spreekt. Het draagt totaal niet bij aan het aantrekkelijker maken van het vak of aan het behoud van huidig personeel.” 

Bericht delen: