Home / Nieuws / Vakbonden en werkgevers in de zorg: ‘Overheid investeer nu in de arbeidsmarkt zorg’

Vakbonden en werkgevers in de zorg: ‘Overheid investeer nu in de arbeidsmarkt zorg’

‘Het is nu tijd om te investeren in de arbeidsvoorwaarden van zorgprofessionals’, is de gezamenlijke oproep van vakbonden en werkgeversorganisaties in de zorg. Op dinsdag 5 juli hebben werkgevers en vakbonden, waaronder NU’91, schouder aan schouder een pamflet aangeboden aan Tweede Kamerleden waarin we vragen geld vrij te maken voor de verbetering van arbeidsvoorwaarden in de zorg. Een goede en marktconforme beloning staat aan de basis van goede zorg en goed werkgeverschap. 

Dit pamflet is vandaag aangeboden omdat morgen, op woensdag 6 juli, de Tweede Kamer met minister Helder van VWS over het arbeidsmarktbeleid in de zorg debatteert. De vakbonden en werkgeversorganisaties maken werk van het uitvoeren van de adviezen uit het SER-rapport ‘Aan de slag voor de zorg’. Ze dringen er bij de overheid, financiers en systeempartijen op aan dit ook te doen. De SER-adviezen zijn ook aan hen gericht en moeten integraal en met spoed uitgevoerd worden om effect te hebben en voldoende zorgprofessionals te behouden. De vakbonden en werkgeversorganisaties vragen de overheid hiervoor de benodigde middelen vrij te maken.

Duizenden zorgprofessionals tekort

De krapte op de arbeidsmarkt in de zorg laat zich voelen; in de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, de umc’s en de ziekenhuizen. De zorg kampt met een groot personeelstekort. Uit het prognosemodel zorg en welzijn blijkt dat het tekort toeneemt van 49 duizend in 2022 tot circa 117 duizend mensen in 2030. Bovendien is er reeds sprake van een ernstig verloop en hoog ziekteverzuim onder medewerkers. Door de vergrijzing zullen de zorgvraag en zorgzwaarte juist verder toenemen en is het nu nodig om de arbeidsmarkt aantrekkelijker te maken voor nieuw en huidig zorgpersoneel.

Werkgeverschap is gezamenlijke verantwoordelijkheid

Goed werkgeverschap in de zorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zeker in een tijd waarin medewerkers schaars zijn, de concurrentie op de arbeidsmarkt groot is en het aantal patiënten en cliënten mede door de vergrijzing groeit. Overheid en zorgverzekeraars, sector en branches, en zorgmedewerkers en hun zorgorganisaties, iedere partij heeft een rol om het werken in de zorg aantrekkelijker, lonender en interessanter te maken.

Brief aan Kamerleden

De werkgevers- en werknemersorganisaties deelden eerder, namens alle zorgprofessionals, een brief aan de Kamerleden om hun zorgen te uiten over de arbeidsmarktproblematiek. De brief is een initiatief van vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ en werkgeversorganisaties ActiZ, NVZ, VGN, de Nederlandse ggz en NFU.

Bericht delen: