Veelgestelde vragen over de cao ziekenhuizen

De afgelopen dagen ontvingen we veel vragen vanuit jullie over het akkoord voor de cao ziekenhuizen dat we onder protest hebben getekend. In dit bericht zetten we de vragen die het meest zijn gesteld voor je op een rij. 

Waarom werken jullie niet samen met andere bonden?

Wij werken samen waar dat kan en wanneer het in belang is van de groep die wij vertegenwoordigen: verpleegkundigen, verzorgenden en de aanverwante beroepen. Maar soms wijken de standpunten te veel van elkaar af en dan kiezen wij heel duidelijk voor onze eigen achterban.

Wat zegt ‘tekenen onder protest’ nou eigenlijk?

Door onder protest te tekenen, benadrukken we nog eens dat we niet volledig akkoord zijn met het bereikte resultaat. Hiermee onderstrepen we nogmaals waar de punten zitten die volgens ons anders zouden moeten.

Waarom teken je dan alsnog? Dan kun je toch net zo goed niet tekenen?

Het systeem zit nu eenmaal zo in elkaar dat, zodra één partij en werkgevers akkoord zijn met het bod, de cao een feit is. Als je niet tekent, kun je als beroepsorganisatie niet meer meepraten aan de onderhandelingstafel. We kunnen dan niet meer onze inbreng geven over belangrijke zaken zoals het inlopen van de salarisachterstanden of zeggenschap. Dat kan en mag alleen als je aan tafel zit. Dat is voor ons uiteindelijk de doorslaggevende reden geweest om te tekenen, zodat we alsnog over belangrijke zaken kunnen meepraten.

Wat is de waarde van de petitie geweest? Er is nu toch akkoord gegeven?

De waarde van de petitie is dat we nog een keer onder de aandacht hebben kunnen brengen dat een groot deel van de achterban het met dit bod oneens is. We zijn nogmaals met werkgevers hierover het gesprek aangegaan in de hoop dat zij ons tegemoet konden komen. Helaas tevergeefs. Wij zullen de komende maanden, daar waar dat kan, het gesprek met werkgevers hierover aan blijven gaan.

Welke invloed heeft NU’91 aan de onderhandeltafel?

De invloed van NU’91 is net zo groot als die van de andere partijen. Er wordt serieus naar NU’91 geluisterd. Dat luisteren niet altijd betekent dat alle eisen worden ingewilligd, staat los van elkaar. We zijn een serieuze gesprekspartner voor werkgevers en hebben alle ruimte om onze plannen neer te leggen. In het akkoord dat er nu ligt, zitten inhoudelijk veel goede punten die wij hebben neergelegd. Het gaat vooral over de loonparagraaf die wij in dit akkoord onvoldoende vonden. De stem van NU’91 is dus wel degelijk gehoord als het gaat om de andere, inhoudelijke punten.

Hoe kan het dat bij de FNV 70% instemt met de nieuwe cao en bij NU’91 slechts 20%?

Dat heeft te maken met de achterban die wij vertegenwoordigen. NU’91 zet zich volledig in voor verpleegkundigen, verzorgenden en de aanverwante beroepen. Bij de achterban van de FNV behoort naast die groep ook een groot deel van de ondersteunende diensten. Daardoor krijg je een andere weging, omdat dit akkoord qua loonparagraaf beter is voor de ondersteunende diensten dan voor verpleegkundigen en verzorgenden

Waarom ondernemen jullie niet meer actie zoals stakingen?

We hebben een peiling uitgezet waaruit we veel informatie van onze achterban hebben verkregen. Daarnaast hebben we uitgebreid gesproken met onze Kaderleden. We hoorden dat er bij sommige leden behoefte is aan meer actie, maar het merendeel van de leden gaf aan moe te zijn na een ongelooflijk zware coronatijd. Zij zijn toe aan rust en ook bij hun collega’s zien ze dat het op dit moment te veel gevraagd is om in actie te komen

Home / Nieuws / Veelgestelde vragen over de cao ziekenhuizen
Bericht delen: