Home / Nieuws / Veelgestelde vragen over de nieuwe pensioenwet

Veelgestelde vragen over de nieuwe pensioenwet

19 december 2023 – Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingegaan en momenteel wordt achter de schermen hard gewerkt aan de uitwerking hiervan. NU’91 heeft haar leden de afgelopen tijd geïnformeerd over het nieuwe pensioenstelsel en de mogelijke gevolgen en veranderingen.
We hebben gemerkt dat er nog altijd veel vragen zijn over dit onderwerp. Voor de duidelijkheid hebben we daarom veelgestelde vragen (FAQ) over de nieuwe pensioenwet op een rijtje gezet.

FAQ 

Waar kan ik een totaaloverzicht over mijn opgebouwde pensioengelden vinden?
Op mijnpensioenoverzicht.nl. Dit geeft een prima overzicht over jouw situatie.

Blijft het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) bestaan?
Het pensioenfonds blijft in zijn huidige vorm intact.

Waarom ligt er geen voorstel over het ABP?
Het ABP gaat een jaar later over naar het nieuwe stelsel. De komende maanden worden ook daar de plannen uitgewerkt. Als die gereed zijn, komt ook hierover een ledenraadpleging.

Kun je alleen bij PFZW pensioen opbouwen?
Nee. Er zijn meerdere mogelijkheden.
1. De eerste pijler: dit is de AOW.
2. De tweede pijler: het pensioenfonds PFZW. Als je onder de cao ’s Zorg en Welzijn valt, is er sprake van een verplichte deelname in dit fonds.
3. De derde pijler: Vaak nemen mensen ook een aanvullend (deel) pensioen opgebouwd uit spaargelden of verzekeringen, zoals lijfrentepolissen of levensverzekeringen.
Kortom: het pensioen is vaak een samengesteld begrip van diverse inkomstensbronnen.

Kun je in het nieuwe pensioenreglement ook eerder stoppen en met pensioen gaan?
Ja, tot een maximum van tien jaar voorafgaand aan de pensioengerechtigde leeftijd. Hiermee wordt het pensioen over een veel langere leeftijd uitgekeerd en daarmee dus lager.

Hoe zit het met de regeling zware beroepen?
Dit staat los van de pensioenwet. Momenteel wordt hier nog overleg over gevoerd met arbeidsvoorwaardelijke partijen binnen de Stichting van de Arbeid (StvdA). Pas nadat zij overeenstemming hebben, komt er vervolgoverleg met de ministeries van Sociale zaken en Financiën. De huidige regeling loopt tot 2025.

Kun je ook extra premie inleggen om je pensioen te verhogen?
Ja, dat is mogelijk.

Wat als je stopt met werken voor 1 januari 2026?
In principe maakt het geen verschil voor wat betreft de voorgenomen stelselwijziging rond deze datum.

Waar vind ik de uitwerking van de compensatieregeling voor mensen die in de opbouwfase van hun pensioen zitten als gevolg van het afschaffen van de doorsneesystematiek?
In het transitiedocument. Tot 1-1-2026 blijft de leeftijdsstaffel gehandhaafd en is er dus geen compensatie.

Is het mogelijk om bij de ingangsdatum van je pensioen in één keer tien procent van het vermogen op te nemen?
Dit is nog niet mogelijk. Er is een aanvullende wet in de maak, maar deze is nog niet van kracht. Er zitten allerlei haken en ogen aan in verband met bijvoorbeeld toeslagen en extra belastingeffecten.

Moet ik zelf bepalen met welk risico mijn pensioenvermogen belegd gaat worden?
Nee. PFZW doet deelnemersonderzoeken naar risicobereidheid. Het bestuur bespreekt de resultaten van dergelijke onderzoeken met de pensioenraad van PFZW. In deze pensioenraad is ook een vertegenwoordiging van NU’91 aanwezig.

Wat gebeurt er met het pensioen dat ergens anders opgebouwd is?
Dat moet je elders opvragen. Dit verschilt per fonds.

Wat gebeurt er in de aanloop en voorbereiding tot 2026?
Het pensioenfonds brengt in 2024 de veranderingen in kaart en verwerkt het in de systemen. Een ingrijpend en nauwgezet proces ten behoeve van een kleine drie miljoen deelnemers. NU’91 en sociale partners, maar ook de NU’91-collega’s in het bestuur PFZW en Pensioenraad, zullen dit nauw monitoren. In 2025 wordt iedereen op de hoogte gesteld over wat zijn of haar pensioenvermogen zal zijn. Zoals het er nu naar uitziet, gaat PFZW in 2026 over op het nieuwe stelsel. ABP volgt in een later stadium.

Bericht delen: