Home / Nieuws / Veelgestelde vragen over ‘lestijd is werktijd’ in de vvt

Veelgestelde vragen over ‘lestijd is werktijd’ in de vvt 

Vanaf 1 februari geldt voor bbl-leerlingen in de sector vvt de afspraak ‘lestijd is werktijd’. NU’91 heeft gemerkt dat hier veel vragen over zijn. Daarom hebben we voor de duidelijkheid veelgestelde vragen over dit onderwerp op een rijtje gezet! 

Wat houdt de vergoeding ‘lestijd is werktijd’ vanaf 1 februari 2024 in?

Vanaf 1 februari 2024 worden alle lesuren voor bbl-leerlingen vergoed, ongeacht de omvang van je contract. Het maakt dus niet uit of je voltijd of deeltijd werkt. Er wordt gerekend met een gemiddeld aantal uren, namelijk 5,5 uur per week en je krijgt de vergoeding voor 40 weken per jaar. Dit betekent concreet dat 220 lesuren worden gecompenseerd. 

Is lestijd dan wel werktijd als er een maximum is afgesproken?

Het aantal uren onderwijstijd voor een bbl-opleiding is minimaal 200 uur per studiejaar. Dat minimum is door de overheid vastgesteld. Uit navraag bij onderwijsinstellingen blijkt dat zij per studiejaar 200 tot 220 uur onderwijstijd hanteren. Daarom is de afspraak in de cao vvt op basis van het maximale aantal lesuren (220 uur) gemaakt. Je krijgt namelijk niet meer les dan die 220 uur per studiejaar.  

Waarom krijg ik niet het daadwerkelijke aantal lesuren per week vergoed?

Bij het maken van de afspraak ‘lestijd is werktijd’ hebben we rekening gehouden met een aantal factoren. Het aantal lesuren kan per week erg verschillend zijn. Dat kan invloed hebben op jouw inkomen (de ene maand ontvang je veel meer en de andere maand een stuk minder). Het afspreken van een stabiel vooruitzicht speelde een rol. Een andere factor was dat het niet als wenselijk werd ervaren om wekelijks een rooster aan de werkgever te moeten overhandigen. Tot slot was de extra administratieve druk, vooral binnen grote instellingen, een afweging. Als wekelijks honderden roosters verwerkt moeten worden, kan dat tot een grote administratieve rompslomp leiden. Er is gekozen voor 40 weken, omdat rekening is gehouden met vakanties. Samengevat was het afspreken van een gemiddelde de beste optie om ‘lestijd is werktijd’ te realiseren. Alle uren worden nu vergoed en het maakt niet meer uit of je voltijd of deeltijd werkt.  

Hoeveel vergoeding voor de lestijd ontvang ik bij een verkorte bbl-opleiding?

Als je minder dan 40 lesweken hebt per studiejaar, bijvoorbeeld omdat je een verkorte opleiding volgt, dan wordt de lestijd naar verhouding van het aantal lesweken berekend.  

Wat is de vergoeding als ik een hbo-opleiding volg?

Als je een hbo-duaal opleiding volgt én ouder bent dan 21 jaar, ontvang je het salaris dat hoort bij de zij-instroomperiodiek. Je lestijd wordt voor maximaal 208 uur vergoed. Dat is maximaal 4 uur per week, gedurende 52 weken. Als je niet voltijd werkt, wordt de compensatie naar verhouding vastgesteld.  

Wat is de lestijdvergoeding voor doorstromers?

Doorstromers krijgen voor de lestijd maximaal 208 uur vergoed. Dat is maximaal 4 uur per week, gedurende 52 weken. Als je niet voltijd werkt, wordt de compensatie naar verhouding vastgesteld. 

Welke ‘oude’ afspraken gelden tot 1 februari 2024?

Vanaf 1 februari 2024 gaat ‘lestijd is werktijd’ in. Tot die tijd wordt de lestijd gecompenseerd op basis van de oude afspraken. Dat betekent dat de vergoeding maximaal 4 uur per week is en maximaal 208 uur per jaar. Deze wordt naar verhouding vastgesteld. Als je voltijd werkt, krijg je de maximale vergoeding van vier uur. Werk je deeltijd? Dan wordt het aantal uren verhoudingsgewijs vastgesteld. Als je bijvoorbeeld de helft van de tijd werkt, krijg je ook de helft van de maximale 4 uur (dus 2 uur) vergoed met een maximum van 104 uur per jaar.  

Bericht delen: