Home / Nieuws / Veiligheid belangrijk thema bij cao-overleg VVT

‘Veiligheid belangrijk thema bij cao-overleg VVT’

25 mei 2023 – Een inflatiecorrectie over 2023 én een boeteclausule voor werkgevers om de veiligheid op de werkvloer te vergroten. Dat is donderdag onder meer de inzet van NU’91 tijdens een overleg met ActiZ en Zorgthuisnl en de andere bonden over de cao voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).

Belangrijke thema’s

De huidige cao VVT loopt nog tot eind van dit jaar. Door de hoge inflatie waren er echter al eerder gesprekken met de werkgevers over een salarisverhoging voor de verpleegkundigen en verzorgenden in deze sector. Deze liepen op niets uit, omdat werkgevers maar 5% extra in 2023 en 5% in 2024 boden. Ook stuurden zij aan op een verlenging van de huidige cao voor een jaar, tot het einde van 2024. Hoewel uit een peiling naar voren is gekomen dat leden van NU’91 niet afwijzend staan tegen een eventuele verlenging van de cao, moet er dan wél ruimte zijn om afspraken te maken over andere belangrijke thema’s. De reiskostenvergoeding en de onregelmatigheidstoeslag staan daarbij hoog op de agenda. Maar ook een salariscorrectie is belangrijk voor de zorgprofessionals. Zeker in deze zware economische tijden is dit namelijk geen luxe, maar absolute noodzaak.

Boete

Veiligheid op het werk is een ander belangrijk thema waar volgens de zorgprofessionals in de cao VVT aandacht voor moet komen. NU’91 pleit dan ook voor een protocol dat is gericht op het terugdringen van grensoverschrijdend gedrag in de zorg. Het is de bedoeling dat de sociale partijen hierover op landelijk niveau afspraken gaan maken en dat er zelfs een boete kan worden opgelegd aan de werkgever, als deze zich stelselmatig niet aan dit protocol houdt. Deze boete kan gezien worden als het sluitstuk van een reeks van maatregelen als een werkgever na herhaaldelijke oproepen daartoe, en zelfs na het advies van een geschillencommissie, blijft weigeren aan zijn verantwoordelijkheden te voldoen. Dat een dergelijk protocol hard nodig is, komt duidelijk naar voren uit onderzoek van NU’91. Hieruit blijkt namelijk dat 58% van de zorgprofessionals ooit te maken heeft gehad met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. In reactie op agressie of een gewelddadige situatie heeft in 38% van de gevallen geen interventie plaatsgevonden omdat het werd gezien als ‘iets dat bij het werk hoort’.
Stella Salden, voorzitter NU’91: “Laat ik duidelijk zijn: agressie, geweld en seksuele intimidatie horen niet thuis in de zorg en mogen nooit gedoogd of zelfs geaccepteerd worden. Daarom willen wij heldere cao-afspraken over de rechten van werknemers die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag.” De invoering van deze maatregelen moet ertoe leiden dat de zorgprofessionals beter worden beschermd tijdens de uitvoering van hun werk, maar ook dat de bewustwording van werkgevers op dit gebied wordt bevorderd.
Salden: “Veiligheid is een basisvoorwaarde om je werk als verpleegkundige of verzorgende goed én met plezier uit te kunnen voeren. Daarom zullen we hier tijdens het cao-overleg met ActiZ en Zorgthuisnl extra op inzetten.”

Lees hier de volledige inzetbrief!

Bericht delen: