Home / Nieuws / Veiligheid zorgprofessionals nog altijd in geding door te weinig beschermende middelen

Veiligheid zorgprofessionals nog altijd in geding door te weinig beschermende middelen

Uit het meldpunt van NU’91 blijkt dat de beschermende middelen voor zorgprofessionals nog altijd niet op orde zijn. Op veel plekken dreigt een tekort of is zelfs niets meer voorhanden. Hierdoor komt de veiligheid van zorgprofessionals onnodig in het geding.

Enquête

Afgelopen maandag werd een meldpunt gestart door NU’91. Bij de Juridische Service van de beroepsorganisatie kwamen steeds meer meldingen binnen dat de beschermende middelen niet op orde zijn. Onderdeel van dit meldpunt was een enquête met als doel de problemen nog beter in kaart te brengen. Deze werd 6500 keer ingevuld. In 92% van de gevallen blijkt dat de beschikbaarheid van beschermende middelen nog altijd niet op orde is. Terwijl vorige week in een motie, die Kamerbreed is aangenomen, werd beloofd dat deze week de beschermende middelen voor alle zorgprofessionals op orde moet zijn.

Veiligheid zorgprofessionals

Bijna een week na het indienen van die motie, blijkt dus dat het nog steeds verre van op orde is. De voornaamste tekorten spelen op het gebied van mondmaskers, gevolgd door schorten en spatbrillen. Ook het tekort aan desinfectie begint steeds verder op te lopen. Stella Salden, voorzitter van NU’91, noemt de kwestie zorgelijk en vindt de uitkomsten schrikbarend. “Deze beroepsgroep wordt iedere dag geconfronteerd met het coronavirus. Hun veiligheid komt in het geding doordat zij zich hier niet goed tegen kunnen beschermen. Veel zorgprofessionals maken zich zorgen om hun eigen veiligheid, maar ook om die van hun patiënten en hun gezin. Zodra zij deze angsten uitspreken naar hun werkgevers, worden ze bovendien hierin niet altijd serieus genomen.”

Zelfgemaakte mondmaskers

Naast de tekorten, blijkt uit de enquête ook dat in de helft van de gevallen wordt gewerkt met middelen met een onjuiste certificering. Dit zorgt voor een schijnveiligheid bij de beroepsgroep. Daarnaast wordt er gezocht naar alternatieven die allesbehalve veilig zijn. Zo zijn er meerdere verhalen binnengekomen van verpleegkundigen in de wijkzorg die werken met zelfgemaakte mondkapjes van stof of keukenrol. Bovendien worden protocollen, met name in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg, aangepast op basis van beschikbaarheid. Vaak moet er, vanwege de schaarste, langer met middelen worden gedaan of worden producten, zoals schorten, 24 uur gebruikt. De kans op besmetting wordt zo voor de zorgverlener en de patiënt vele malen groter.

Tijd voor actie

NU’91 vindt dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), werkgevers en de politiek nu echt actie moet gaan ondernemen. Stella Salden: “We hebben onze mensen in de zorg op dit moment keihard nodig. Als we nu niks doen, gaan er straks nog meer mensen uitvallen. Niet alleen omdat ze ziek worden, maar ook omdat de mentale druk te groot wordt. We roepen VWS, werkgevers en de politiek nogmaals op om dit de hoogste prioriteit te geven. Het is hun plicht om ervoor te zorgen dat de zorgprofessionals in de frontlinie worden voorzien van voldoende beschermende middelen.”

Bericht delen: