Home / Nieuws / NU’91 presenteert veranderpunten voor toekomstbestendige zorg

NU’91 presenteert veranderpunten voor toekomstbestendige zorg

Vandaag, op de Dag van de Verpleging, roept NU’91 iedereen op om de vlag uit te hangen om zorgprofessionals te bedanken voor al hun inzet. Daar blijft het echter niet bij. NU’91 presenteert vandaag ook een pakket veranderpunten om de zorg toekomstbestendig te maken. Stella Salden, voorzitter NU’91: “Verpleegkundigen en verzorgenden moeten de waardering krijgen die zij verdienen.” 

Veranderpunten voor de zorg

Het statement wordt gelanceerd in de vorm van een pamflet die vijf veranderpunten bevat. Deze veranderpunten komen vanuit de beroepsgroep zelf. Stella Salden, voorzitter van NU’91: “We horen en zien de verhalen van de mensen uit de zorg. Tegelijkertijd zien we ook de waardering die zij krijgen vanuit de maatschappij. Dat vinden we ontzettend mooi, maar dit moet meer zijn dan een applaus of een vlag die wordt uitgehangen. Ook na deze crisis moet deze waardering blijven. We willen ervoor zorgen dat het beroep weer aantrekkelijk en gezond wordt. Te vaak wordt over verpleegkundigen en verzorgenden gesproken, in plaats van dat het gesprek met hen wordt aangegaan.”

Zeggenschap en beloning

Tot de veranderpunten horen onder andere dat er meer naar verpleegkundigen en verzorgenden op de werkvloer wordt geluisterd. Zij moeten zelf meer zeggenschap krijgen over verpleegkundige besluitvormingen. Daarnaast moet er meer oog komen voor mentale ondersteuning en nazorg, niet alleen in deze tijd. En de waardering die nu merkbaar is, moet ook na de crisis blijven. Onder andere in de vorm van een passend salaris dat recht doet aan de werkzaamheden, de hoge werkdruk en de fysieke en mentale belasting die het vak met zich meebrengen.

Politieke lobby

Alle punten zullen nog samen met verpleegkundigen en verzorgenden zelf verder worden uitgewerkt. NU’91 gaat het pamflet voorleggen aan VWS, de politiek en werkgeversorganisaties. Stella Salden: “We hebben er vertrouwen in dat werkgevers en de politiek nu inzien dat het echt anders moet. Samen moeten we ervoor zorgen dat het vak weer toekomstbestendig wordt.” Het gehele document is hieronder te downloaden.

Bericht delen: