Home / Nieuws / Verdeelsleutel voor beschermende middelen heeft nog te weinig effect

Verdeelsleutel voor beschermende middelen heeft nog te weinig effect

Minister De Jonge maakte twee weken geleden bekend dat er een nieuwe verdeelsleutel kwam voor de beschermende middelen. Zo zouden deze niet meer als eerste naar de acute zorg gaan, maar werden ook andere sectoren, zoals de verpleeghuizen en de thuiszorg, meegenomen. Uit onderzoek van NU’91 blijkt echter dat het op heel veel plekken nog steeds niet op orde is.

Voorraad beperkt

Uit de reacties van 600 respondenten blijkt dat er wel een kleine verbetering zichtbaar is, maar nog altijd is het volgens 47 % van respondenten niet op orde. Een groot deel geeft aan dat de middelen er niet zijn of dat de voorraad bij een uitbraak veel te beperkt is. Met name in de thuiszorg voelt men zich onveilig omdat daar de beschermende middelen niet preventief mogen worden ingezet, terwijl daar wel behoefte aan is. Zeker vanwege het feit dat de 1,5 meter afstand niet is na te leven in contact met de vele patiënten en hun naasten die zij op een dag zien.

Onveilig in de frontlinie

Voorzitter Stella Salden: “Het is schokkend om te moeten concluderen dat de beschermende middelen nog steeds niet op orde zijn. Hierdoor zijn onze mensen in de frontlinie nog steeds onvoldoende beschermd. Deze beroepsgroep moet te allen tijde hun werk veilig kunnen doen. Die beschermende middelen hadden weken geleden al op orde moeten zijn, zeker nu er zich in de verpleeghuizen een stille ramp voltrekt. In sommige gevallen vallen zelfs halve afdelingen weg door het coronavirus. Het geeft een gigantische druk bij verpleegkundigen en verzorgenden dat die middelen niet genoeg op voorraad zijn. Bovendien is het iedere keer weer de vraag of je ze op tijd krijgt geleverd.”

Ethische dilemma’s

Daarnaast speelt het ethische aspect een grote rol. Een groot deel van de verpleegkundigen en verzorgenden heeft het gevoel dat zij hun patiënten niet voldoende kunnen beschermen. Dat zorgt voor een grote mentale last. Stella Salden: “Zorgprofessionals hebben er slapeloze nachten van. Zij voelen zich hierdoor met hun rug tegen de muur gezet.”

Testbeleid

Naast de andere verdeling van de beschermende middelen, is ook het testbeleid aangepast. Testen moeten sneller beschikbaar zijn voor zowel zorgprofessionals als patiënten. Dit gaat wel iets makkelijker en sneller, maar ook hier is het percentage (45 %) dat aangeeft dat het testen moeizaam of niet sneller gaat volgens NU’91 onacceptabel hoog.

Bericht delen: