Home / Nieuws / Verpleegkundigen en verzorgenden staan weer in de kou

Verpleegkundigen en verzorgenden staan weer in de kou

“De personeelstekorten zijn groot, het verzuim neemt steeds verder toe, de uitstroom neemt niet af en de werkdruk van verzorgenden, verpleegkundigen en aanverwante beroepen in de directe patiëntenzorg blijft met dit beleid toenemen. Daarom moeten de loonachterstanden ongedaan worden gemaakt en is er nog voor de komende winter een inflatiecorrectie nodig.” Dat is de eerste reactie van NU’91, de beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen, op de vandaag gepresenteerde Miljoenennota.  

NU’91 stelt dat de loonachterstanden niet alleen ten opzichte van de markt, maar ook voor dezelfde functies binnen de sector ongedaan gemaakt moeten worden. Daarnaast moet er volgens NU’91 een inflatiecorrectie/arbeidsmarkttoelage voor verpleegkundigen en verzorgenden komen om nog voor de winter de financiële zorgen bij verpleegkundigen en verzorgenden op te lossen. En om te voorkomen dat mensen overstappen naar andere beroepen.

De Sociaal Economische Raad (het belangrijkste adviesorgaan voor regering en parlement) adviseert extra budget beschikbaar te stellen om te investeren in de beloningen in de zorg om de achterstanden ten opzichte van de markt in te lopen  en een vergelijkbaar niveau met die marktsector te realiseren”, zegt NU’91-voorzitter Stella Salden. “Daarnaast loopt het verschil in brutoloon voor een verpleegkundige die eenzelfde functie uitoefent in een verschillende zorg-cao op tot bijna €400 bruto per maand. Deze concurrentie tussen verschillende zorgbranches is onwenselijk en belemmert de mobiliteit, uitwisseling en combinatie van functies voor professionals in de regio.”

Vier op de tien verzorgenden heeft geldzorgen

Volgens voorzitter Salden moeten maatregelen worden genomen om nog voor de winter het koopkrachtverlies als gevolg van een historisch hard stijgende inflatie te beperken. “Onlangs kwam naar voren dat vier op de tien verzorgenden kampt met geldzorgen*. Dit zorgt voor psychische en lichamelijke klachten. Bijna de helft van de respondenten kan nét rondkomen van het salaris, zolang zich geen financiële tegenvallers voordoen. Bijna één op de zes geeft aan het financieel niet te redden. Individuele bestuurders richten nu een noodfonds op om te ondersteunen bij personeel dat te maken heeft met betalingstoeslag. Dit is geen taak voor individuele bestuurders, maar van de overheid en werkgeversorganisaties. Bovendien zal er structureel iets moeten gebeuren.”

Meer zorgprofessionals, minder managers

NU’91 staat ook op het standpunt dat het aantal verzorgenden en verpleegkundigen omhoog zal moeten en het aandeel managers, ondersteunende diensten en andere functies verminderd zal moeten worden om te voorkomen dat er grote tekorten in de zorg zullen ontstaan in een sterk verouderende samenleving.

Geen gepraat in werkgroepen, maar concrete acties

De regering lost de grote problemen voor deze cruciale beroepsgroepen nog steeds niet op. In het recent ondertekende IZA (Integraal Zorgakkoord) maakte het ministerie van VWS met werkgevers, zorgverzekeraars, beroepsverenigingen en patiëntenfederaties, maar zonder werknemersorganisaties afspraken voor de komende vier jaar. “We verzanden met het IZA weer in gepraat in werkgroepen zonder daadwerkelijke en concrete acties om de positie van verzorgenden en verpleegkundigen te verbeteren en aantrekkelijk te maken om blijvend in te werken”, stelt Salden.

* Onderzoek uit TVV voor verzorgenden

Bericht delen: