Home / Nieuws / Verschil in interpretatie BAC-diensten ziekenhuizen

Verschil in interpretatie BAC-diensten ziekenhuizen

Vanuit verschillende ziekenhuizen krijgen NU’91 en de andere bonden via leden te horen dat er wijzigingen zijn in de benaming van de BAC-diensten. Dit heeft voor zorgprofessionals nadelige gevolgen en zorgt voor onrust op de werkvloer. Veel bereikbaarheidsdiensten worden namelijk, sinds het moment van het wijzigen van afspraken over de BAC-vergoedingen in de cao 2023-2025 van de bereikbaarheidstoeslag, gewijzigd in consignatiediensten. Dit, terwijl er in de cao net een hogere vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten was afgesproken.

Het is de vraag wanneer er sprake is van een bereikbaarheidsdienst en wanneer van een consignatiedienst. Dit is op 2 april voorgelegd aan de interpretatiecommissie van de cao ziekenhuizen. Werkgevers blijven vasthouden aan de tekst in de cao (artikel 10.1). Zij zijn, op basis daarvan, van mening dat consignatiediensten ook kunnen worden gesteld voor de zorgberoepen die in het Arbeidstijdenbesluit zijn opgenomen.

Onvoorzienbare zorg

De bonden stellen daar tegenover dat, in aanvulling op consignatiediensten in ziekenhuizen, veel wordt gewerkt met bereikbaarheidsdiensten. Dat gebeurt omdat er in de ziekenhuiszorg vaak sprake is van werk dat weliswaar te voorzien is, maar waarbij niet precies te voorspellen valt wanneer het moet plaatsvinden. Deze diensten zijn specifiek voor de zorg in het Arbeidstijdenbesluit opgenomen, omdat juist in de ziekenhuizen tijdens dergelijke bijzondere diensten regelmatig een oproep plaatsvindt. Daarvan kan dus niet gezegd worden dat deze geheel onvoorzienbaar is (en er dus geen sprake is van een consignatiedienst). Het tijdstip waarop iets gebeurt en waardoor een werknemer moet worden opgeroepen, is altijd onvoorzienbaar. Het is bovendien op dat moment noodzakelijk dat deze werkzaamheden direct worden opgepakt.

Hoe nu verder

NU’91 beraadt zich samen met de andere bonden momenteel op vervolgstappen. Dit doen wij onder andere door nauw overleg met elkaar en met juristen. Daarnaast vraagt NU’91 input van haar leden. We raden je aan om bezwaar te maken bij je werkgever als je te maken krijgt met een oneigenlijke wijziging van een bereikbaarheids- naar consignatiedienst. We houden je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen!

Bericht delen: