Voortgang cao-overleg gehandicaptenzorg

Op 13 december hebben de werkgevers en de bonden – na drie verkenningsrondes – voor de eerste keer onderhandeld over een nieuwe cao. De werkgevers hebben een eerste bieding gedaan. Daarin zijn stappen gezet, maar ze voldoen nog niet aan de eisen die NU’91 heeft gesteld. In dit bericht lees je meer over de voortgang en de ontwikkelingen van de cao gehandicaptenzorg.

De werkgevers hebben aangegeven dat zij, naast een loonsverhoging voor alle medewerkers, de extra middelen van het kabinet willen inzetten voor de middengroepen waar ze voor bedoeld zijn. En dan met name voor de begeleiders in de dagelijkse cliëntenzorg. Zij hebben een achterstand ten opzichte van de salarissen in de marktsector. En dat willen we de komende jaren inhalen.

Verder praten over passend loon

Ook willen werkgevers persoonlijk begeleiders meer passend belonen en een betere doorgroei geven. We hebben geconstateerd dat we qua hoogte van de loonverbeteringen te ver uit elkaar liggen en verder moeten praten. Wij zullen de komende weken andere scenario’s uitwerken.

Te verbeteren punten

NU’91 heeft gevraagd om verduidelijking en verbetering van de bieding van de werkgevers op een aantal punten:

  • (spaar)verlof;
  • faciliteiten om de loopbaan af te bouwen;
  • aanscherping van de JUS-regeling;
  • veiligheid;
  • het organiseren van professionele zeggenschap en ontwikkeling.

Punten die ontbreken

Op deze punten willen wij geen losse eindjes maar concrete afspraken in de cao opnemen. Ook missen wij een aantal van onze ingediende voorstellen:

  • verhoging van de ort;
  • een betere vergoeding van bereikbaarheidsdiensten én verschoven diensten.

Tweetal onderzoeken

Daarnaast wil NU’91 twee onderzoeken afspreken met de werkgevers:

  1. Een onderzoek naar de wijze waarop ‘zachte’ onderdelen van het werk van zorgprofessionals worden erkend. Én of alle taken en competenties voldoende worden gewaardeerd in FWG of beloning.
  2. Het tweede is een onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een aparte arbeidsvoorwaardenregeling voor functie in de dagelijkse cliëntenzorg.

Op 17 januari worden de onderhandelingen voortgezet.

 

Bericht delen: