Home / Nieuws / Voortgang gesprekken over cao CIZ

Voortgang gesprekken over cao CIZ

Op 16 januari vond er opnieuw een overleg plaats tussen NU’91, de andere bonden en Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) over een nieuwe cao. De huidige cao liep tot 31 december 2023 en is momenteel nog steeds van kracht.

Het gesprek is open, constructief en in een goede sfeer verlopen. Inhoudelijk zijn de kaders verkend. De focus ligt op het realiseren van een passende loonsverhoging. Daarnaast is er oog voor de balans tussen werk en privé. NU’91 werkt samen met de andere bonden toe naar concrete afspraken.

Het volgende overleg staat gepland op 14 februari. We hopen dan met elkaar tot een onderhandelaarsakkoord te komen. Zodra er meer nieuws is, laten wij dit uiteraard aan je weten.

Vragen?
Heb je nog vragen? Neem dan, als je lid bent, contact op met cao-onderhandelaar Hubert Vankan: h.vankan@nu91.nl

Bericht delen: