Home / Nieuws / Voortgang overleg nieuwe cao ziekenhuizen

Voortgang overleg nieuwe cao ziekenhuizen

Op 16 november hebben we na twee verkennende rondes een eerste onderhandelingsronde gehad over de nieuwe cao ziekenhuizen. Tijdens de vorige rondes hebben we onze voorstellen uitgebreid toegelicht en aangegeven waar onze belangrijkste punten zitten. Dat zijn: het inhalen van de inkomensachterstand ten opzichte van de markt, verhoging van de ORT en een regeling om eerder uit te treden. Daarnaast ook nog professionele zeggenschap en ontwikkeling, het terugdringen van de werkdruk en de flexibiliteit in de roosters.

 

Roosters en werkdruk
De werkgevers hebben een aantal voorstellen gedaan om de werkdruk te verminderen. Wij vinden dat door deze voorstellen juist meer werkdruk ontstaat. Wij willen dat medewerkers hun vrije tijd kunnen nemen. Dat betekent betere planners, voldoende inzet van personeel en weinig oproepen buiten het rooster.

Inkomen en vergoedingen
Werkgevers hebben het financiële kader genoemd waarbinnen zij de cao willen afsluiten. Dit financiële kader moet naar onze mening verder worden opgerekt om te komen tot een goede inhaalslag voor de middengroepen (schaal 35 t/m 65) die zo blijkt uit onderzoek een achterstand hebben ten opzichte van de marktsector. Daarnaast moet er nog een structurele loonsverhoging komen die marktconform is.

Eerder uittreden
Medewerkers met een zware functie willen graag een regeling waardoor ze eerder kunnen uittreden. De werkgevers hebben daarvoor nog geen voorstel gedaan. Daarover praten we op 8 december verder.

Bericht delen: