Home / Nieuws / VVT-manifest ‘De medewerker op 1’ aangeboden aan politiek Den Haag

VVT-manifest ‘De medewerker op 1’ aangeboden aan politiek Den Haag

17 januari 2023 – NU’91, de vakbonden en werkgevers in de thuis- en verpleeghuiszorg (VVT) hebben dinsdagmiddag het manifest ‘De medewerker op 1’ aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer.

Acht actiepunten in het manifest moeten ervoor zorgen dat de VVT een sector wordt én blijft waar het aantrekkelijk is om in te werken. De overheid wordt daarbij actief opgeroepen om deel te nemen aan de omslag die nodig is om dit tot een succes te maken.
Het manifest is ondertekend door NU’91, ActiZ, CNV, FBZ, FNV en Zorgthuisnl en pleit onder andere voor structureel meer geld voor de VVT, zodat de loonachterstand ten opzichte van andere middengroepen ongedaan kan worden gemaakt. Daarnaast wordt er gefocust op herziening van regels die beperkend werken. Zo moeten de administratieve werkzaamheden die niet nodig zijn voor het bieden van zorg worden geschrapt.

De VVT-medewerker moet weer op nummer 1

De toenemende werkdruk, zorgzwaarte en verantwoordelijkheden die zorgprofessionals in de verpleeg- en thuiszorg ervaren staan niet in verhouding tot hun salaris. Hierdoor verlaten veel medewerkers de VVT, waardoor de werkdruk in de sector nog verder oploopt.
Het signaal is duidelijk: de VVT-medewerker moet weer op nummer 1! De werkdruk moet omlaag en de structurele beloning voor het harde werk van deze professionals moet omhoog.
Om dit te bewerkstelligen is 1 miljard euro en hulp nodig van de landelijke politiek, financiers van zorg en toezichthouders.

NU’91, de vakbonden en werkgevers hopen met politieke steun het tij te keren in de VVT en de sector hiermee gezond en toekomstbestendig te maken.

Lees het hele manifest hier.

Bericht delen: