Home / Nieuws / Update overleg loonstijging UMC’s

Update overleg loonstijging UMC’s

30 november 2022 – De vijf zorgbonden NU’91, FNV, FBZ, LAD en CNV overwegen naar de rechter te stappen nu werkgeversorganisatie NFU blijft weigeren de cao-afspraken over de loonstijging voor 2023 na te komen. De afspraak daarover is in november 2021 gemaakt.

Gisteren vond een derde overleg plaats, waarbij partijen uiteindelijk zonder resultaat uit elkaar zijn gegaan. Wat betreft de bonden is het zo helder als wat: afspraak is afspraak. Dat betekent dat werknemers komend jaar recht hebben op een salarisverhoging van 11,3%. De bonden vinden het onacceptabel en niet uit te leggen aan de leden dat de werkgever nu terugkrabbelt.

Minimaal prijscompensatie

In de cao is vastgelegd dat de salarisverhoging voor 2023 wordt bepaald door minimaal de CPI (consumentenprijsindex) volgens de Prinsjesdagraming 2022. De bonden zien geen enkele reden om hiervan af te wijken en akkoord te gaan met het voorstel van de NFU. Die kwam gisteravond na een lang overleg met een loonbod dat nog niet de helft is van het afgesproken percentage. De bonden wijzen hierbij ook naar de flinke financiële reserves bij de UMC’s.
Heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar Mark Froklage, cao-onderhandelaar: m.froklage@nu91.nl

Bericht delen: