Home / Nieuws / Zorgbonus moet naar alle zorgprofessionals

Zorgbonus moet naar alle zorgprofessionals

Ongepast en ontzettend demotiverend, dat vindt NU’91 van het nieuws dat er gekozen moet worden wie er recht heeft op de zorgbonus van € 500 netto. Dit nieuws maakte demissionair minister Van Ark bekend in een brief naar de Kamer. Hierin gaf ze aan dat vanwege het beschikbare budget niet alle zorgprofessionals in aanmerking kunnen komen voor de bonus. Hier neemt NU’91 geen genoegen mee: “Regel die zorgbonus nu gewoon eens zoals die is afgesproken. Alle verzorgenden en verpleegkundigen hebben er recht op.”

Budget zorgbonus verhogen

De bonus is bedoeld voor de zorgprofessionals die extra inspanningen hebben geleverd rondom de COVID-pandemie. “Dan kun je niet stellen dat medewerkers uit de gehandicaptenzorg en ggz hier buiten vallen. Alle zorgmedewerkers leveren COVID-zorg, dus elke zorgmedewerker moet die bonus krijgen. Aanleiding voor deze discussie komt een groot deel voort uit het feit dat de bonus van € 1000 die vorig jaar is toegekend door veel instellingen ruim is aangevraagd. Het budget werd daarom overschreden. Iets wat Van Ark nu wil voorkomen. NU’91 vindt dan ook dat het budget van de zorgbonus verhoogd moet worden.

Twee opties

Volgens de minister zijn er twee opties om het budget niet te overschrijden: de bonus wordt € 500 netto voor alleen de verzorgenden en verpleegkundigen die op het werk direct in contact komen met corona of alle zorgmedewerkers krijgen de bonus. In dit laatste geval gaat het dan niet meer om € 500, maar wordt dit een bedrag tussen de € 200 en € 240. Stel er wordt gekozen voor de eerste optie dan krijgen de verzorgenden en verpleegkundigen in onder andere de ggz, gehandicaptenzorg en jeugdzorg geen bonus. “Onacceptabel”, vindt NU’91. “Het kan niet zo zijn dat vorig jaar eerst melding wordt gemaakt van een extra bonus en er nu alweer wordt teruggekomen op dat besluit. Het is daarnaast erg ongelukkig en ongepast om nu weer met deze discussie te komen in de piek van de derde golf. Dit werkt op z’n zachts gezegd niet motiverend.”

Motie SP

Een motie van de SP over het verhogen van het budget van de zorgbonus is half april weggestemd door de coalitiepartijen. NU’91: “Dit is niet meer uit te leggen. We schamen ons ervoor zorgmedewerkers te moeten vertellen dat zij niet meer de beloofde € 500 krijgen, terwijl hen wel wordt verzocht hun vakantie op te offeren.” Iedereen zou € 500 krijgen, dus regel dat. Of ga straks maar aan mensen in de gehandicaptenzorg uitleggen dat zij niet genoeg met coronapatiënten hebben gewerkt voor een bonus.” NU’91 heeft haar standpunt over de zorgbonus kenbaar gemaakt bij de politieke partijen.

Update

Uitgerekend op de Dag van de Verpleging, op 12 mei 2021, werd bekend dat het demissionaire kabinet een bonus wil geven aan alle medewerkers in de zorg. Dit betekent dat zij netto € 200 á € 240 ontvangen. Dit tot woede van NU’91. Het argument dat er door een jaar lang coronapandemie weinig geld meer beschikbaar is, is geen argument. NU’91:  “Het is een beetje jammer dat dat altijd het geval is als het om zorgpersoneel gaat. Het afgelopen jaar dienden Kamerleden negen moties in om het zorgsalaris te verbeteren. Er is niks aan gedaan. Dan kun je niet aankomen met: het geld is op. Het is pure minachting van verpleegkundigen en verzorgenden. Hoe kan het kabinet nu nog ooit spreken over waardering voor deze beroepsgroep, als je eerst € 500 in het vooruitzicht stelt en dat nu opeens meer dan halveert.” Als het aan NU’91 ligt, wordt de zorgbonus alsnog € 500.

Bericht delen: