Home / Nieuws / Zorgprofessionals worden nog altijd te weinig getest

Zorgprofessionals worden nog altijd te weinig getest


Foto: Health photo created by freepik – www.freepik.com

Minister Hugo de Jonge kondigde eind maart aan dat het aantal coronavirustesten flink zou worden opgeschroefd. Om zo onder andere meer zorgprofessionals te screenen op het virus. Maar is dat inmiddels ook gebeurd? NU’91 is gisteren een onderzoek gestart. Uit de cijfers blijkt dat 60 procent nog steeds niet vindt dat er actief getest wordt als er verdenkingen zijn van het virus bij zorgprofessionals. 

Reacties

Maar liefst 2500 reacties kwamen er binnen in nog geen vijftien uur tijd. Vooral zorgprofessionals uit het ziekenhuis – en dan met name werkzaam op de ic’s – (28 procent), de VVT (39 procent) en de GHZ (8 procent) reageerden op het onderzoek.

Actief testen onder collega’s

Op de vraag of er actief getest wordt onder collega’s, als die verdacht worden van corona, is het antwoord in 60 procent van de gevallen ‘nee’. Opvallend is dat vooral het aantal in de gehandicaptenzorg beduidend hoger ligt. Maar liefst 74 procent geeft aan dat er niet actiever wordt getest. En terwijl juist in de GHZ de piek nog moet komen. Veel gegeven antwoorden zijn: ‘de procedure loopt via de bedrijfsarts. Maar alleen als je aan alle klachten voldoet, word je getest.’ Of: ‘er moet eerst intern worden vergaderd om te bepalen hoe hier mee om te gaan.’

Actief testen onder patiënten of cliënten

Bij mogelijke verdenkingen bij patiënten of cliënten lijkt er ook niet veel veranderd te zijn. In de VVT (46 procent) en de GHZ (43 procent) geeft bijna de helft aan dat er niet actief getest wordt. Het beleid op de ic’s was al streng en er werd al actief gecontroleerd, maar niet meer dan voorheen. Veel gegeven antwoorden van zorgprofessionals zijn: ‘Patiënten met vage klachten worden niet getest, ondanks verdenking van corona. Met veel moeite en inzet, nadat de klachten verergerden eindelijk (positief!) getest.’ Kortom zorgprofessionals moeten hemel en aarde bewegen om iemand te laten testen.

Luister naar de zorgprofessionals

Na de aankondiging van minister Hugo de Jonge is er, zoals de cijfers van het onderzoek laten zien, helaas niet veel veranderd. Een overgroot deel (65 procent) geeft duidelijk aan dat er niet sneller wordt getest en met name onder de zorgprofessionals. Daarnaast geeft nog eens 16 procent aan het niet te weten. Volgens Michel van Erp, woordvoerder van NU’91 wordt er gewoon niet geluisterd naar verpleegkundigen en verzorgenden. “Het is schrijnend om te constateren dat er zowel in de VVT als in de GHZ geen substantiële verbetering te zien is. Het enige wat zichtbaar is, is dat mensen zich meer zorgen maken. We moeten eens ophouden met alleen woorden. Wij willen daden zien!”

Reactie VWS

Bovenstaande testresultaten zijn gedeeld met het AD. Daarop volgend heeft de krant contact opgenomen met het Ministerie van Volksgezondheid en Sport (VWS) voor een reactie. Een woordvoerder van VWS laat weten: “De GGD’en hebben direct actie ondernomen en alle GGD-regio’s opgeroepen om alles te doen wat nodig is om monsters af te nemen bij medewerkers uit de zorg die vallen binnen de criteria van het testbeleid. Op zeer korte termijn, vanmiddag nog, doen de GGD-GHOR en de brancheorganisaties een gezamenlijke oproep aan instellingen in de zorg om hun medewerkers actief te informeren over wanneer zij wel en niet in aanmerking komen om te worden getest.”

Het volledige artikel van het AD lees je hier.

 

Bericht delen: