Home / Over ons / Organisatie

Organisatie

Voorzitter Stella Salden

Stella Salden is de voorzitter van de vereniging en de bestuurder van NU’91. Stella heeft verschillende bestuursfuncties bekleed en ervaring opgedaan in organisaties met complexe vraagstukken. De combinatie van haar vermogen om snel verbinding aan te gaan met de vele gesprekpartners die NU’91 heeft en haar ambitie om grenzen te willen en durven verleggen, maken haar tot de geschikte voorzitter van NU’91.

Stella: “Ik tref gepassioneerde en trotse beroepsgroepen aan waar ik me met al mijn kennis, ervaring en enthousiasme voor zal inzetten om de positie van alle zorgprofessionals te versterken.”

Koers en Visie NU’91

Missie
NU’91 behartigt zowel de beroepsinhoudelijke, als de arbeidsvoorwaardelijke belangen van haar leden. Dit zijn de beroepsvoorwaarden die de maatschappelijke positie van en politieke aandacht voor (leerling-)verpleegkundigen, verzorgenden en verwante professionals op alle niveaus in de zorg dienen te versterken.

Visie
NU’91 wil dat in 2025 verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante beroepen hun positie in alle sectoren van de zorg hebben versterkt en ‘Mooi Werk’ ervaren in hun dagelijkse praktijk.

Publicatie
Op dit moment zijn we achter de schermen druk bezig om de nieuwe visie en koers van NU’91 aan de hand van bovengenoemde verder uit te werken en vorm te geven. Zodra dit gereed is, publiceren we deze hier op de website.

Jaarverslag
NU’91 kijkt door middel van het jaarverslag terug op het voorgaande jaar. Wat zijn de resultaten van alle werkzaamheden en inspanningen en welke gebeurtenissen staan daarin centraal?

Ledenraad

De ledenraad is een belangrijk orgaan binnen de vereniging. Dit omdat deze de strategie bepaalt waarbinnen de bestuurder het beleid vormgeeft. Ook gaat de ledenraad over benoeming en ontslag van de bestuurder.

Maak kennis met de ledenraad >


Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt – zoals de naam al doet vermoeden – toezicht op het bestuur van NU’91 en en de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

Maak kennis met de raad van toezicht >

Specifieke beroepsorganisaties (SBO's)

Er zijn twaalf SBO’s aangesloten bij NU’91. Kijk snel wie dit zijn en wat dit betekent. Ben jij namelijk al lid van een SBO dan kun je met korting een lidmaatschap van NU’91 afsluiten.

Meer informatie >

Actieve leden

Binnen NU’91 zijn er een heel aantal leden actief voor de organisatie. Dit kan onder andere in de vorm van een vakbondsconsulent, lid van een klankbordgroep of als OR-lid. Benieuwd naar alle mogelijkheden voor een actief lidmaatschap en/of op zoek naar meer informatie? Lees dan verder.

Meer informatie