Home / Sectoren / UMC

Universitair Medisch Centrum (UMC)

In Nederland zijn er acht Universitair Medische Centra’s (UMC’s). Het verschil tussen deze UMC’s en algemene ziekenhuizen is dat ze nauw samenwerken en verbonden zijn met een medische faculteit. De UMC’s vallen niet onder de cao Ziekenhuizen, maar hebben een eigen cao: cao UMC.

Zorgprofessional in ziekenhuis

Cao UMC

De huidige cao UMC loopt van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024. Via onderstaande link vind je de huidige cao met alle afspraken over arbeidsvoorwaarden. Denk aan loon, werktijden, toeslagen en pensioen. Benieuwd naar wat er in de cao UMC beschreven staat? Download de cao hieronder.

Cao UMC 2022-2024

Downloads

Download hieronder de voor jou relevante en interessante documenten, waaronder sociale plannen en sociale overdrachtsdocumenten van verschillende zorginstellingen die vallen onder de sector UMC.

  • Sociaal Plan Eerstelijns Verloskunde UMC Utrecht
    Download en bekijk het Sociaal Plan Eerstelijns Verloskunde UMC Utrecht