Home / Sectoren / UMC

Universitair Medisch Centrum (UMC)

In Nederland zijn er acht Universitair Medische Centra’s (UMC’s). Het verschil tussen deze UMC’s en algemene ziekenhuizen is dat ze nauw samenwerken en verbonden zijn met een medische faculteit. De UMC’s vallen niet onder de Cao Ziekenhuizen, maar hebben een eigen cao: cao UMC.

Zorgprofessional in ziekenhuis

Cao UMC

De huidige cao UMC loopt van 1 januari 2018 t/m 31 december 2020. In deze cao vind je alle afspraken over arbeidsvoorwaarden. Denk aan loon, werktijden, toeslagen en pensioen. Benieuwd naar wat er in de cao UMC beschreven staat? Download de cao hieronder.

Cao UMC 2018-2020

Onderhandelingen nieuwe cao UMC – Waar zet NU’91 op in?