FAQ’s eindbod cao UMC, Ouderenbeleid en RVU

Is er iets afgesproken over ouderenbeleid? Hoe wordt de loonruimte bepaald? Lees verder over ouderenbeleid en RVU.

OUDERENBELEID en RVU

Is er iets afgesproken over het ouderenbeleid?

Er loopt op dit moment al een onderzoek naar maatregelen voor duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Specifiek voor de sector UMC zetten de onderzoekers maatregelen in om duurzame inzetbaarheid voor alle generaties vorm en inhoud te geven. Dit gebeurt in relatie tot de personeelsopbouw. Ook de regeling vervroegd uittreden voor zware beroepen is onderdeel van het onderzoek.

LOONRUIMTE 2023

De tekst voor de structurele loonsverhoging in 2023 luidt: ‘Per 1 augustus 2023 worden de salarissen verhoogd met een percentage gebaseerd op de OVA-ruimte*.’

In 2023 wordt de loonsverhoging bepaald aan de hand van de gemiddelde salarisverhoging in de markt-cao’s. Wij weten nu niet wat deze gemiddelde salarisverhoging zal zijn. In het najaar 2022 is hierover duidelijkheid. Hoe deze salarisverhoging wordt verdeeld, is punt van overleg tussen cao-partijen.

* ‘OVA’ staat voor Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling. Umc’s krijgen deze vergoeding van de gestegen arbeidskosten. De OVA wordt gebaseerd op de gemiddelde loonontwikkeling in de markt.

NU’91 REPRESENTATIEF

Kan NU’91 nu zonder andere bonden akkoord gaan met dit eindbod?

NU’91 is een onafhankelijke organisatie die eigen keuzes maakt. Een akkoord komt tot stand als minimaal één partij die representatief is voor medewerkers in de umc’s, een akkoord sluit met de NFU. Dat kan in dit geval ook NU’91 zijn. Dat NU’91 zich sinds de oprichting nadrukkelijk richt op de belangen van verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante beroepen, doet daar niets aan af.

Onze vorige FAQ’s gemist? Klik hier.

Bericht delen: