Home / Nieuws / Griepepidemie heeft grote impact op zorgprofessionals

Griepepidemie heeft grote impact op zorgprofessionals

12 januari 2023 – De afgelopen dagen heeft NU’91 gepeild wat de effecten van de griepepidemie op de zorg zijn. In korte tijd hebben bijna duizend zorgprofessionals hun stem laten horen. De resultaten zijn zorgelijk. Het ziekteverzuim is in de afgelopen anderhalve week zo sterk gestegen, dat 34 procent het niet meer kan bolwerken met de mensen die overblijven. De helft van de respondenten geeft aan dat er veel zieken zijn, maar dat ze het nog wel kunnen opvangen met de mensen die overblijven.

Om het ziekteverzuim zoveel mogelijk op te vangen, heeft maar liefst 80 procent van de respondenten de afgelopen weken meer of langere diensten gedraaid. Bijna 60 procent zegt meer werkdruk te ervaren. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, omdat de werkdruk voor de griepgolf al hoog was. Bij bijna een kwart leidt de toenemende werkdruk tot stress en 20 procent zegt meer lichamelijke klachten te ervaren. Dit is alarmerend, omdat zorgprofessionals al tijden op hun tandvlees lopen. De steeds terugkerende pieken eisen steeds meer hun tol. Stella Salden, voorzitter NU’91: “We zien dat de uitstroom op dit moment erg hoog is. Iedere zorgprofessional die de zorg verlaat, is er een te veel. Daarom moet er op dit moment echt nagedacht moet worden hoe de zorg nog geleverd kan worden.” In 17 procent van de gevallen wordt planbare zorg uitgesteld en 30 procent geeft aan dat er meer zzp’ers worden ingezet.

Waar ligt de oplossing?

In de peiling hebben we zorgprofessionals gevraagd waar zij denken dat de oplossing voor het personeelstekort ligt. De meest genoemde oplossingen zijn een betere beloning, meer personeel en meer zeggenschap. Ook het verminderen van administratieve lasten wordt als oplossing genoemd. Om de continue hoge werkdruk echt te verminderen, moet volgens NU’91 aan alle bovenstaande punten gewerkt worden. Een beter salaris, meer zeggenschap en meer tijd aan het bed zorgen ervoor dat het vak aantrekkelijk is om te komen én blijven werken. Daarom zet NU’91 in op een inflatiecorrectie van 10% voor alle zorgprofessionals. Ook zullen we het belang van zeggenschap blijven benadrukken aan verschillende tafels.

De belangrijkste resultaten van de peiling kun je teruglezen in deze infographic.

 

Bericht delen: