Home / Nieuws / NU’91 zet in op inflatiecorrectie van 10%

NU’91 zet in op inflatiecorrectie van 10%

11 januari 2023 – NU’91 krijgt vanuit de achterban steeds meer signalen dat zorgprofessionals moeite hebben om de eindjes financieel aan elkaar te knopen. Dat is onacceptabel. Zorgprofessionals in alle sectoren verdienen namelijk dezelfde koopkracht. Daarom zet NU’91 in op een inflatiecorrectie van 10% voor alle verpleegkundigen en verzorgenden, zoals in december al werd bereikt voor de cao voor de universitaire ziekenhuizen.

NU’91 en andere bonden zijn daarom woensdag al in gesprek gegaan met de werkgevers in de ggz over een inflatiecorrectie. Volgende week volgt ActiZ. NU’91 initieert daarnaast binnenkort een gesprek voor de sector gehandicaptenzorg. Voor de cao ziekenhuizen wordt vrijdag verder onderhandeld.

Investeren is noodzaak

Een aantal cao’s in andere zorgsectoren lopen echter later dit jaar of zelfs pas in 2024 af. In de huidige economie is dit een zeer onwenselijke situatie. Investeren in zorgprofessionals is namelijk geen luxe, maar een noodzaak om de zorg en zijn personeel gezond te houden.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Stuur dan een mail naar cao-onderhandelaar Bob van der Wal via b.vanderwal@nu91.nl

Uitkomst eerste gesprek met werkgevers GGZ

Update 16 januari 2023 – NU’91 en de andere bonden hebben de huidige financiële problemen bij de werkgevers in de GGZ neergelegd. Zij toonden begrip voor ons initiatief en zullen, in afstemming met hun achterban, begin februari terugkomen met een reactie. In het gesprek hebben wij onze zorgen geuit over de grote uitstroom van zorgpersoneel, die mede wordt veroorzaakt door de achterblijvende salarissen. Ook de hoge werkdruk, de beperkte instroom en het behoud van jonge zorgprofessionals zijn ter sprake gekomen.

Uitkomst eerste gesprek met werkgevers VVT

Update 19 januari: Op 19 januari heeft het eerste verkennend gesprek tussen NU’91, de andere bonden en de werkgevers in de VVT plaatsgevonden. In de huidige cao die afgelopen maart gesloten is, is voor 2023 een structurele loonsverhoging van 3% voor zorgprofessionals opgenomen. Vorig jaar hebben zorgprofessionals uit de VVT 3,25% gekregen. De bonden hebben aangegeven dat deze loonsverhogingen onvoldoende zijn, gezien de hoge inflatie. De werkgevers erkennen dit probleem. Bovendien hebben ze toegezegd dat ze op zoek gaan naar ruimte om een aanvullende loonsverhoging te realiseren. Op woensdag 15 februari vindt een volgend gesprek plaats.

Kraamzorg

Update 19 januari: Omdat NU’91 heeft besloten niet in te stemmen met de nieuwe cao kraamzorg, zijn we tijdens de looptijd van de cao geen onderhandelingspartij. Dit neemt niet weg dat we ook in deze sector aandacht blijven vragen voor de financiële problemen door de hoge inflatie. Als de gelegenheid zich voordoet, sluiten wij uiteraard ook bij gesprekken aan.

Bericht delen: