Home / Nieuws / NU’91 gaat niet akkoord met voorstel voor nieuwe cao ziekenhuizen

NU’91 gaat niet akkoord met voorstel voor nieuwe cao ziekenhuizen

Donderdag 20 januari heeft NU’91, samen met de NVZ en overige bonden, opnieuw onderhandeld over een nieuwe cao ziekenhuizen. Tijdens dit overleg is door NVZ, FNV en CNV een onderhandelaarsakkoord bereikt. NU’91 heeft niet met dit voorstel ingestemd. In onze ogen is het voorstel volstrekt ondermaats om te kunnen spreken van échte waardering voor zorgprofessionals. In dit artikel leggen wij je uit waarom dat zo is. 

Hierbij is het van belang om een aantal punten vooraf te melden:

  • De vorige cao liep af op 1 juli 2021. Daarom moeten afspraken eigenlijk vanaf dat moment gelden. Voor de afspraken zoals ze nu gemaakt zijn, is dat niet het geval. Ter compensatie ontvangt iedereen hiervoor eenmalig bruto 250 euro (naar rato van je dienstverband).
  • Het gaat dus niet om een cao van 12 maanden, maar om een cao van 19 maanden. Alle cijfers moeten volgens deze feitelijk situatie worden beoordeeld.

Dan nog even over het salaris…

Het voornaamste punt voor ons om niet akkoord te gaan, is de minimale salarisverhoging. Bovendien geven de genoemde percentages een vertekend beeld. Wij vinden dat er van zorgprofessionals in de gehele sector ontzettend veel is gevraagd de afgelopen jaren. Daarnaast weten we dat de problemen die spelen in de zorg ook al vóór de pandemie duidelijk waren. Een eerste stap om die problemen structureel aan te pakken, is het inzetten op de juiste waardering van verpleegkundigen en verzorgenden. Daarin is een passend salaris een belangrijk onderdeel.

Wij vinden dat die waardering niet uit dit onderhandelaarsakkoord spreekt. Sterker nog: er is slechts een minimale salarisverhoging toegezegd. NU is het moment om waardering uit te spreken, maar helaas kiezen werkgevers en enkele bonden daar met dit akkoord niet voor. De geboden salarisverhoging van 1,36% is zelfs minder dan de inflatie in 2022 waardoor je kosten zullen stijgen ten opzichte van je salaris.

In onderstaand schema brengen we de door de NVZ gemaakte afspraken in beeld en laten we je zien wat deze feitelijk voor jou betekenen door ze te berekenen over de feitelijke looptijd. Het inhalen van de achterstanden wordt gefinancierd vanuit door de overheid beschikbaar gestelde extra gelden voor 2022.

Wil jij weten wat de gemaakte afspraken door de NVZ met de andere bonden voor jou betekenen? Bekijk dan in dit document de salarisschaal die voor jou van toepassing is.

Hoe nu verder

Met het akkoord dat er nu ligt, wordt een beroep gedaan op jouw solidariteit. Er is bewust gekozen om de ondersteunende diensten er meer op vooruit te laten gaan dan een deel van de verpleegkundigen en verzorgenden. Dat vinden wij niet in verhouding staan tot wat er allemaal van jou is gevraagd de afgelopen jaren.

 

We beraden ons nu op vervolgstappen, maar dat kunnen we niet zonder jou. Jouw mening en input zijn van groot belang en daarom komen wij hier maandag bij je op terug. Heb je tot die tijd nog vragen? Stuur dan een mail naar jouwcao@nu91.nl. Samen staan we sterker, ook NU.

Lees het volledige onderhandelaarsakkoord hier.

Bericht delen: