Home / Nieuws / NU’91-leden stemmen in met onderhandelingsresultaat cao VVT

NU’91-leden stemmen in met onderhandelingsresultaat cao VVT

Voor de cao VVT werd op 10 maart een onderhandelingsresultaat bereikt. Dit is door ons positief voorgelegd aan de leden. Meer zeggenschap voor zorgprofessionals en een structurele loonsverhoging van 6,25% zorgden er mede voor dat wij blij zijn met dit resultaat. Ruim 87% van onze leden stemde hiermee in. Dat betekent dat het onderhandelingsresultaat omgezet wordt in een definitief cao-akkoord.

Positieve punten

Leden die hebben ingestemd met het resultaat zijn positief over de financiële paragraaf. Daarnaast geven zij aan blij te zijn dat er harmonisatie plaatsvindt tussen thuiszorg en intramurale zorg, de afspraken rondom zeggenschap en de aangifte door de werkgever als er agressie plaatsvindt. Kritisch zijn de leden op het feit dat de onregelmatigheidstoeslag niet over het feitelijke uurloon wordt berekend. Dit aandachtspunt neemt NU’91 mee.

Klankbordgroep

NU’91 heeft ook met de klankbordgroep – de actieve leden –  gesprekken gevoerd over het resultaat. Zij beoordelen de inhoud van het akkoord als voldoende en zien het akkoord als een eerste, grote stap in de waardering van zorgprofessionals in het primaire proces. Het feit dat de cao de titel De medewerker op 1 heeft, bevestigt volgens hen dat er sprake is van een keerpunt. Zij ervaren hierdoor steun van werkgevers in de VVT. Verder zijn ze erg te spreken over de herschreven cao-tekst.

Hoe nu verder?

Aan de werkgevers hebben we vandaag laten weten dat we instemmen met het onderhandelingsresultaat. Zodra werkgevers ook instemmen, is de nieuwe cao VVT een feit.

In dit artikel kun je het antwoord op veelgestelde vragen van onze leden vinden.

Bericht delen: