Home / Nieuws / Veelgestelde vragen over de nieuwe cao VVT

Veelgestelde vragen over de nieuwe cao VVT

Op 11 maart hebben wij je gevraagd om je stem te laten horen over het onderhandelingsresultaat voor de cao VVT. Het resultaat van deze peiling kun je in dit artikel teruglezen. Uit de peiling kwam een aantal vragen vaak naar voren. In dit artikel zetten wij de antwoorden voor je op een rij.

Hoe zit het met de toeslagen in de avond en in het weekend?


De vergoedingen voor de bijzondere diensten zijn aanzienlijk verbeterd. Voor een bereikbaarheidsdienst van maandag t/m vrijdag van 06.00 tot 00.00 krijg je een vergoeding van € 3,50 bruto. Bij een bereikbaarheidsdienst op zaterdag, zondag of op een feestdag krijg je € 7,- bruto. Word je opgeroepen? Dan krijg je 25% toeslag over de gewerkte uren.Je kunt er ook voor kiezen om de ort-toeslag gecompenseerd te krijgen in vrije tijd. Deze tabel geldt alleen voor functies t/m schaal 65.

Voor slaap- en aanwezigheidsdiensten krijg je van maandag t/m vrijdag tussen 00.00 en 06.00 uur en tussen 6.00 en 00.00 uur een vergoeding van € 7,50 bruto per uur. Op zaterdag, zondag en op feestdagen krijg je € 15,- bruto.

Hoe zit het met de extra vergoedingen bij een jubileum?

Per 1 januari 2023 wordt bij ieder jubileum een minimale vergoeding vastgesteld. Jouw werkplek kan hiervan afwijken, maar alleen in jouw voordeel. Je kunt dus alleen meer krijgen, niet minder.

Je krijgt in ieder geval:

  • Een kwart bruto maandsalaris bij een 12,5-jarig dienstverband
  • Een bruto half maandsalaris bij een 25-jarig dienstverband netto uitbetaald
  • Een bruto maandsalaris bij een 40-jarig dienstverband netto uitbetaald
  • Een bruto half maandsalaris als je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt

Er is op dit moment een hoge inflatie. Is dat meegenomen in het resultaat?

We hebben een mooie loonsverhoging kunnen realiseren met de middelen die beschikbaar waren. Er moet meer geld bij, daar is geen twijfel over mogelijk. Dit geld moet komen vanuit politiek Den Haag. De Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) is iets gegroeid, waardoor het loon in dit resultaat hoger is. We willen graag meer doen om het gat naar andere beroepen in de middengroepen recht te trekken.  Hier hebben we de overheid voor nodig. Het vorige kabinet heeft 675 miljoen beschikbaar gesteld. Dit is het begin van wat nodig is om het gat te dichten.

Is er rekening gehouden met de stijgende benzineprijs in de reiskostenvergoeding?

Als de fiscale grenzen in de nabije toekomst worden verruimd, gaan partijen in overleg of deze verruiming benut kan worden voor een verdere verbetering van de reiskosten voor de eerste 10 kilometer van reizen van huis naar de cliënt door medewerkers in de thuiszorg. Woon-werkverkeer wordt vergoed met 9 cent per kilometer (netto) met een maximum van 30 kilometer enkele reis.

Het is goed dat er een maximum van 5 dagen achter elkaar werken wordt ingesteld, maar hoe gaat dit in de praktijk werken met ziekte en tekorten?

Deze regeling is er om jou als zorgprofessional te beschermen. Jouw werkgever kan vragen of je een dienst wil oppakken, maar je bent niets verplicht.

Waarom is de cao VVT niet met terugwerkende kracht van een jaar afgesloten zoals de cao ziekenhuizen?

De nieuwe cao gaat in op 1 januari 2022. We hebben maximaal onderhandeld, maar dit was het hoogst haalbare. De salarisverhoging gaat in op 1 maart 2022.

Zijn er nieuwe afspraken gemaakt omtrent pensioen?

Er zijn geen extra afspraken omtrent pensioen gemaakt. Nieuw in deze cao is wel dat je na je zestigste gebruik kunt maken van de landingsbaan. Door deze regeling kun je na je zestigste minder gaan werken, door je BalansBudget in te zetten. Je mag afbouwen tot je op vijftig procent van je contracturen zit. Je contracturen worden niet aangepast doordat je minder gaat werken. De landingsbaan moet je minimaal vier maanden van te voren schriftelijk aanvragen. Geef hierin aan wanneer je wilt starten en hoeveel uur BalansBudget je per week inzet. Je werkgever mag de landingsbaan niet afwijzen wanneer er voor jou nog geen vervanging is gevonden.

Daarnaast is er een regeling waardoor je onder voorwaarden vervroegd kan stoppen als je 45 jaar in de zorg hebt gewerkt. Wil je weten of je hieronder valt? Kijk dan in artikel 7.3 van de nieuwe cao.

Bericht delen: