Home / Nieuws / Onderhandelingen Cao UMC lopen vast

Onderhandelingen Cao UMC lopen vast

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC hebben geen resultaat opgeleverd. Voorafgaand aan het overleg van afgelopen donderdag was overeengekomen dat de onderhandelingen werden begeleid door een verkenner. Na een aantal onderhandelrondes moest er met hulp van de verkenner een uiterste poging gedaan worden om samen een positief resultaat neer te zetten. Dit is helaas niet gelukt.

Minimale ruimte verbetering arbeidsvoorwaarden

Na een dag lang onderhandelen werd opnieuw duidelijk dat de NFU blijft vasthouden aan de minimale ruimte die zij zien voor een structurele verbetering van arbeidsvoorwaarden. De NFU gaf aan dat er alleen binnen dit gegeven kader ruimte was om te schuiven met arbeidsvoorwaarden. Zij blijven wijzen naar het kabinet voor extra middelen. Pas als die er zijn wil de NFU weer praten over het verruimen en inzetten van arbeidsvoorwaarden. De verkenner heeft hierop geconcludeerd dat partijen zijn uitonderhandeld.

Wachten op…

Het wachten op extra financiële ruimte van het kabinet is onacceptabel voor NU’91 en de andere vakbonden. Er staan zorgprofessionals grote uitdagingen te wachten op het gebied van inhaalzorg en mogelijke coronazorg in het najaar. Zorgprofessionals willen erkenning en waardering voor de inzet van de werkzaamheden in de UMC’s. NU’91 vindt het onbegrijpelijk dat verpleegkundigen nog altijd met lege handen staan!

Acties na vastlopen onderhandelingen Cao UMC

En daarom is het tijd voor actie! Nu er niet meer wordt onderhandeld, begint het voorbereiden van acties. Dit gaan we uiteraard samen met jou en de rest van onze leden doen. De uiteindelijke acties vinden na de zomer plaats, zodat zorgprofessionals tijdens de komende periode eerst van een welverdiende vakantie kunnen genieten. Wanneer en hoe de acties gaan plaatsvinden, laten we weten zodra hier meer bekend over is. Eind juli sturen we de werkgevers een ultimatum.

Doe actief mee!

Wil jij je actiever inzetten als lid van NU’91 en van dichtbij betrokken worden als het gaat over onder andere de cao-onderhandelingen? Ben jij de vraagbaak voor collega’s als het gaat om regels rondom planning, toeslagen of andere arbeidsgerelateerde zaken? Maak je je druk om de posities van de zorgprofessionals in jouw organisatie? Dan ben jij dé persoon om actief lid van NU’91 te worden, want zonder actieve leden kunnen wij geen vuist maken! Kijk verder op deze pagina welke mogelijkheden er zijn voor een actief lidmaatschap.

Samen staan we sterker

NU’91 daagt werkgevers uit om onconventioneel oplossingen te zoeken voor waardering en erkenning voor verzorgenden en verpleegkundigen. Bovendien blijven wij pleiten voor een verbetering van de structurele arbeidsvoorwaarden voor zorgprofessionals. Zodat alle zorgprofessionals met werkplezier, waardering en op een gezonde manier hun vak kunnen uitoefenen. Weet dat jouw stem als zorgprofessional telt. Als lid van NU’91 wordt jouw stem nog luider gehoord. Zorg dat je erbij komt, want samen staan we sterker! Word lid!

Bericht delen: