Home / Nieuws / Onderhandelingsresultaat cao ziekenhuizen bereikt

Onderhandelingsresultaat cao ziekenhuizen bereikt

27 maart 2023 – NU’91 heeft vandaag, samen met de andere bonden, een onderhandelingsresultaat bereikt met de NVZ over de cao ziekenhuizen. Het is de uitkomst van maandenlange, intensieve onderhandelingen en druk vanuit het werkveld door stakingen. Een van de belangrijkste afspraken is een salarisverhoging van in totaal 15% verspreid over twee jaar. Stella Salden, voorzitter NU’91: “Met dit resultaat wordt een probleem van dit moment opgelost: de inflatie.”

Naast de salarisverhoging, die gefaseerd plaatsvindt, zijn er nog meer afspraken gemaakt. Zo worden de reiskosten verhoogd van 8 naar 16 cent per kilometer met de intentie om tot de maximale, fiscaal vrijgestelde ruimte te komen. Vaste medewerkers krijgen eerste keuze als het gaat om het invullen van de roosters en diensten. Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer gaat harder aangepakt worden. De vergoeding voor de bereikbaarheidsdiensten wordt verruimd. Stagiaires moeten altijd boventallig worden ingezet, ook als zij al ervaring tijdens andere stages hebben opgedaan. Bovendien bevat de nieuwe cao een hardheidsclausule. Dat betekent dat als de verwachte inflatie van 5% hoger uitvalt, en de koopkracht dus verder daalt, de cao opengebroken kan worden. 

Nog niet alle problemen opgelost

Hoewel het resultaat goede afspraken bevat, benadrukt NU’91 dat hiermee niet alle problemen in de zorg zijn opgelost. Salden: “Met de inflatie wordt nu gelukkig iets gedaan, maar niet met de feitelijk vastgestelde salarisachterstanden. Die moeten op termijn alsnog worden ingehaald. Dat geldt niet alleen voor de ziekenhuizen, de zorg moet sectorbreed toekomstbestendig worden. Daarom zetten wij onze actie Zorg op Zwart voort, omdat we in alle branches om te beginnen een inflatiecorrectie willen bereiken.

Het volledige onderhandelingsresultaat lees je hier.

Bericht delen: