Home / Nieuws / Uitkomst peiling vvt: ‘snel salarisverhoging nodig’

Uitkomst peiling vvt: ‘snel salarisverhoging nodig’

4 mei 2023 – NU’91 heeft de leden van de vvt onlangs in een peiling gevraagd om aan te geven wat zij belangrijk vinden voor de naderende cao-onderhandelingen. Het beeld dat al langere tijd bestond, is door de peiling nogmaals bevestigd: er moet zo snel mogelijk een salarisverhoging komen. De financiële nood onder zorgprofessionals in de vvt is namelijk hoog.

Veiligheid

Een andere opvallende uitkomst is op het gebied van veiligheid. NU’91 vroeg de vvt-leden wat zij vinden van het voorstel om eenduidig beleid te ontwikkelen waarbij hulp en ondersteuning wordt geboden na een agressie-incident. Bijna alle leden zijn het hiermee eens.

Protocol ongewenst gedrag

Ook wij willen graag dat er duidelijke cao-afspraken komen over de rechten van een werknemer die te maken heeft met ongewenst gedrag. Voorkomen is beter dan genezen, maar als het onverhoopt toch gebeurt (en in de zorg gebeurt dit vaker dan in de andere sectoren!), moet de medewerker zo goed mogelijk beschermd worden. Er moeten duidelijke regels zijn waar hij of zij dan op mag vertrouwen. Een protocol moet beschrijven wat er gebeurt vanaf het moment dat de medewerker aangeeft dat er sprake was van ongewenst gedrag. En de werkgever moet vanaf dat moment de juiste stappen ondernemen om de werknemer te beschermen én om te voorkomen dat deze verder wordt benadeeld. Als een protocol dan toch niet wordt naleeft waardoor de medewerker zich onveiliger voelt, vinden we dat de werkgever steken laat vallen. Een werkgever is immers verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Daarom willen we dat er een boeteclausule komt als het protocol bewust niet wordt nageleefd. Zo zorgen we ervoor dat werkgevers zich bewuster worden van hun verantwoordelijkheid. Uit de peiling kwam ook naar voren dat een groot deel van onze leden vindt dat we nóg strenger moeten zijn op dit gebied.

Lees hier meer over eerdere gesprekken met de werkgevers in de vvt over een inflatiecorrectie.

Bericht delen: